9360-0145/02 – Nanomateriály na bázi vrstevnatých silikátů (NBVS)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEN05 Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
SIM75 prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
CHM80 RNDr. Marta Valášková, DSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení poznatků o strukturních charakteristikách vrstevnatých silikátů. Osvojení postupů různých modifikací vrstevnatých silikátů za účelem přípravy nanočástic a nanokompozitů. Poznat a pochopit způsoby příprav nanomateriálů s obsahem modifikovaných fylosilikátů. Správnost rozhodnutí při výberu metod a dovednost interpretací výsledků pro charakterizaci výchozích i modifikovaných materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Poznatky o struktuře a krystalochemických vlastnostech vrstevnatých silikátů jsou základem pochopení příprav a hodnocení nanočástic jílových minerálů, organo-silikátů, nanomateriálů s opticky antibakteriálními aktivními účinky a jílů exfoliovaných v polymerech.

Povinná literatura:

VALÁŠKOVÁ, M.: Vybrané Vrstevnaté Silikáty a jejich Modifikované Nanomateriály, CERM 2012, ISBN 978-80-7204-811-3, 148 s. VALÁŠKOVÁ, M.: Vybrané vrstevnaté silikáty a jejich modifikované nanomateriály. 2. doplněné a opravené vydání. Akad. Nakl. CERM, s.r.o. 2014, 167 s., ISBN 978-80-7204-886-1. WEISS, Z; KUŽVART, M.: Jílové minerály, jejich nanostruktura a vlastnosti, Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2005, 281 s. ISBN 80-246-0868-5. ŠUCHA, V.: Íly v geologických procesoch. Acta Geologica Universitatis Comenianae. Monografická séria, 2001, 159 s. ISBN 80-223-1547-8.

Doporučená literatura:

J. KONTA, 1982. Keramické a sklářské suroviny. Univ. Karlova Praha,60-023-82, 364 s. GREGOR M. a ČÍČEL B, 1969. Bentonit a jeho využitie.SAV Bratislava, 71-056-69. 404s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Struktura a krystalochemie silikátů. Klasifikace silikátů. 2. Strukturní a chemické vlastnosti vrstevnatých silikátů. 3. Náboj vrstev, výměna kationtů v mezivrství, exfoliace, delaminace, interkalace. 4. Vrstevnaté silikáty a voda v mezivrství. Hydratace, dehydratace, rehydratace. 5. Skupina serpentin-kaolinu. Strukturní uspořádanost kaolinitů. Teplotní přeměny. 6. Halloysit. 7.Kaolinit a halloysit ve funkci nanoplniv do polymérů. 8. Skupina mastku-pyrofylitu. Charakteristika struktury a modifikace pro aplikace. 9. Smektity. Výměny kationtů, způsoby modifikací. 10. Smektity jako nanomateriály se specifickými účinky. 11. Vermikulity. Teplotní přeměny struktury. Vliv anorganických kyselin na strukturu vermikulitů. 12. Interkalace vermikulitu kovovými sloučeninami a jejich charakteristika.. 13. Organovermikulity. Příprava a jejich hodnocení. 14. Nanokompozity jílových minerálů v polymerech.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
USP 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
USP 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
USP 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
USP 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.