9360-0145/04 – Nanomateriály na bázi vrstevnatých silikátů (NBVS)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEN05 Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
HUN019 Ing. Marianna Hundáková, Ph.D.
SIM75 doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení poznatků o strukturních charakteristikách vrstevnatých silikátů. Osvojení postupů různých modifikací vrstevnatých silikátů za účelem přípravy nanočástic a nanokompozitů. Poznat a pochopit způsoby příprav nanomateriálů s obsahem modifikovaných fylosilikátů. Správnost rozhodnutí při výberu metod a dovednost interpretací výsledků pro charakterizaci výchozích i modifikovaných materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Poznatky o struktuře a krystalochemických vlastnostech vrstevnatých silikátů jsou základem pochopení příprav a hodnocení nanočástic jílových minerálů, organo-silikátů, nanomateriálů s opticky antibakteriálními aktivními účinky a jílů exfoliovaných v polymerech.

Povinná literatura:

VALÁŠKOVÁ, M.: Vybrané Vrstevnaté Silikáty a jejich Modifikované Nanomateriály, CERM 2012, ISBN 978-80-7204-811-3, 148 s. VALÁŠKOVÁ, M.: Vybrané vrstevnaté silikáty a jejich modifikované nanomateriály. 2. doplněné a opravené vydání. Akad. Nakl. CERM, s.r.o. 2014, 167 s., ISBN 978-80-7204-886-1. WEISS, Z; KUŽVART, M.: Jílové minerály, jejich nanostruktura a vlastnosti, Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2005, 281 s. ISBN 80-246-0868-5. ŠUCHA, V.: Íly v geologických procesoch. Acta Geologica Universitatis Comenianae. Monografická séria, 2001, 159 s. ISBN 80-223-1547-8.

Doporučená literatura:

J. KONTA, 1982. Keramické a sklářské suroviny. Univ. Karlova Praha,60-023-82, 364 s. GREGOR M. a ČÍČEL B, 1969. Bentonit a jeho využitie.SAV Bratislava, 71-056-69. 404s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

vypracované laboratorní protokoly, zápočtový test a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Struktura a krystalochemie silikátů. 2. Vlastnosti vrstevnatých silikátů z hlediska použití do nanokompozitů a modifikace mechanické i chemické. 3. Nanomateriály na bázi kaolínů a halloysitu. 4. Kaolinit a halloysit ve funkci nanoplniv do polymérů. 5. Smektity. Výměny kationtů, způsoby modifikací. 6. Smektity jako nanomateriály se specifickými účinky. 7. Modifikované smektity ve funkci nanoplniv. 8. Vermikulity jako matrice pro uchycení nanočástic kovů. 9. Vermikulity jako matrice pro uchycení nanočástic oxidů kovů. 10. Organovermikulity. Příprava a jejich hodnocení. 11. Nanokompozity jílových minerálů v polymerech. 12. Nanokompozity jílových minerálů v polymerech. 13. Směsi jílových minerálů pro keramické nanokompozity. 14. Směsi jílových minerálů pro keramické nanokompozity. NÁPLŇ CVIČENÍ: Laboratorní cvičení bude probíhat ve čtrnáctidenních intervalech. 1. Úvod, seznámení s obsahem laboratorních cvičení a požadavky pro získání zápočtu, bezpečnost práce. 2. Příprava jílových frakcí mletím a sedimentací. 3. Příprava monoionní formy silikátu. 4. Příprava organofilní formy silikátů. 5. Zabudování nanoplniva do polymerní matrice. 6. Hodnocení analztickými metodami připraveného nanokompozitu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti: Absolvování všech cvičení předmětu v daném semestru. Odevzdání protokolu za jednotlivá cvičení v určených termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270003) Nanotechnologie NPA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270003) Nanotechnologie NPA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0719A270003) Nanotechnologie NPA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok