9360-0146/04 – Diploma Thesis Measurements I (MDP I)

Gurantor departmentCNT - Nanotechnology CentreCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFMT, USPIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
SEN05 Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
KUL37 doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
MAM02 Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
PEI0007 Mgr. Pavlína Peikertová, Ph.D.
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
SCH499 Mgr. Adam Schröfel, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
SIM75 doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
TOK006 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
VAC121 Ing. Miroslav Vaculík, Ph.D.
CHM80 RNDr. Marta Valášková, DSc.
VLC20 doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The seminar is part of thesis elaboration.

Teaching methods

Individual consultations
Experimental work in labs

Summary

The seminar is part of thesis elaboration.

Compulsory literature:

BELCHER, Wendy Laura. Writing your journal article in 12 weeks: a guide to academic publishing success. Thousand Oaks: Sage Publications, c2009. ISBN 978-1-4129-5701-4. Literature is chosen according to the thesis topic.

Recommended literature:

Literature is chosen according to the thesis topic.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Odevzdání projektu v minimálním rozsahu 15 stran včetně použité literatury, prezentace řešené problematiky na společném semináři všech studentů před vedoucím práce a garantem předmětu. Garant předmětu a vedoucí práce na základě prezentace a odevzdaného projektu rozhodne o udělení/neudělení zápočtu.

E-learning

Other requirements

Other requirements for this subject are not determined.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Student will accept one of announced topics of diploma thesis and he will further work according to instructions of his tutor.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation: 90%.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N0719A270002) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N0719A270002) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (N0719A270002) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner