9360-0146/04 – Měření k diplomové práci I (MDP I)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
SEN05 Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
KUL37 doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
MAM02 Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
PEI0007 Mgr. Pavlína Peikertová, Ph.D.
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
SCH499 Mgr. Adam Schröfel, Ph.D.
SIM75 doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
TOK006 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
VAC121 Ing. Miroslav Vaculík, Ph.D.
CHM80 RNDr. Marta Valášková, DSc.
VLC20 doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se vztahuje k vypracování diplomové práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je prvním ze tří předmětů, který se vztahuje k vypracování diplomové práce. V průběhu semestru by se studenti měli na základě zadání diplomové práce podrobně seznámit s problematikou a zpracovávat literární rešerši.

Povinná literatura:

TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2158-0. TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak zpracovávat bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690 [online]. Dostupné z WWW: http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/. BELCHER, Wendy Laura. Writing your journal article in 12 weeks: a guide to academic publishing success. Thousand Oaks: Sage Publications, c2009. ISBN 978-1-4129-5701-4. Další literatura je vybrána podle zadání diplomové práce vedoucím.

Doporučená literatura:

Dle zadání vedoucího diplomové práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání projektu v minimálním rozsahu 15 stran včetně použité literatury, prezentace řešené problematiky na společném semináři všech studentů před vedoucím práce a garantem předmětu. Garant předmětu a vedoucí práce na základě prezentace a odevzdaného projektu rozhodne o udělení/neudělení zápočtu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Student se přihlásí na jedno z vyhlášených témat diplomové práce, pracuje podle instrukcí vedoucího. Především by měl zpracovat literární rešerši k dané problematice a získat detailní teoretické znalosti o řešené problematice. V průběhu semestru by měl zpracovat semestrální práci s minimálním rozsahu 15 stran včetně citované literatury.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: 90% účast.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0719A270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0719A270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku