9360-0147/01 – Bionanotechnologie (BNT)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětuIng. Gabriela Kratošová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Gabriela Kratošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL0046 Ing. Veronika Holišová
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
KON0066 Ing. Zuzana Šimonová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači budou seznámeni s postupy přípravy nanočástic a nanomateriálů biologickými postupy, s jejich možnými interakcemi s živými organismy na úrovni molekulární, buněčné a orgánové a s možnými aplikacemi takto připravených nanomateriálů. Studenti budou v tomto předmětu uvedeni do interdisciplinárních oborů – biotechnologie, biomineralizace a biomimetiky. Předmět Bionanotechnologie v teoretické rovině doplňuje předměty Úvod do studia nanotechnologie a Nanotechnologie II – Metody přípravy nanočástic.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Povinná literatura:

1. Handbook of Biomineralization: Biological Aspects and Structure Formation, Edmund Bauerlein a Jeremy Pickett-Heaps, Wiley-VCH; Minimal Library Markings edition, 1st. Ed., 2009 2. Biomimetics: Biologically Inspired Technologies, CRC Press; 1st. Ed., 2005, ISBN-10: 0849331633 3. Biomimeralization: From Nature to Application, Astrid Sigel, Helmut Sigel, Roland K. O. Sigel Wiley-VCH; 4th. Ed., 2010, ISBN: 9780470035252 4. Dictionary of Microbiology and Molecular Biology, Paul Singleton, Diana Sainsbury, 3th. Ed., ISBN: 9780470035450

Doporučená literatura:

1. Handbook of Biomineralization: Biological Aspects and Structure Formation, Edmund Bauerlein a Jeremy Pickett-Heaps, Wiley-VCH; Minimal Library Markings edition, 1. Ed., 2009 2. Biomimetics: Biologically Inspired Technologies, CRC Press; 1. Ed., 2005, ISBN-10: 0849331633 3. Biomimeralization: From Nature to Application, Astrid Sigel, Helmut Sigel, Roland K. O. Sigel Wiley-VCH; 4. Ed., 2010, ISBN: 9780470035252 4. Dictionary of Microbiology and Molecular Biology, Paul Singleton, Diana Sainsbury, 3. Ed., ISBN: 9780470035450

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- úvod do mikrobiologie a biotechnologií, význam mikroorganismů v biosféře, nanobi, - rozdíl mezi bionano- a nanobiotechnologiemi, - biosyntéza nanomateriálů ve srovnání s klasickými postupy přípravy, - biosilifikace, nanotechnologie rozsivek, magnetotaktické bakterie, biogenní magnetické nanočástice, bakteriální krystalické S-vrstvy - využití mikroorganismů a vyšších organismů při přípravě nových nanomateriálů, - metody detekce a analýzy biosyntetizovaných nanostrukturovaných materiálů a bionanokompozitů, - aplikace biosyntetizovaných nanomateriálů doložené konkrétními příklady, - biomimetika, biomineralizace, nanotechnologie v přírodě, uspořádanost biologických systémů, porovnání inženýrsky připravených materiálů s biostrukturami (biosystémy), - příklady významných struktur v biomineralizaci, anorganické struktury živých organismů – kolagen, ferritin aj., hierarchické uspořádání biomineralizovaných struktur.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2015/2016 letní