9360-0147/02 – Bionanotechnologie (BNT)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětuIng. Gabriela Kratošová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Gabriela Kratošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači budou seznámeni s postupy přípravy nanočástic a nanomateriálů biologickými postupy, s jejich možnými interakcemi s živými organismy na úrovni molekulární, buněčné a orgánové a s možnými aplikacemi takto připravených nanomateriálů. Studenti budou v tomto předmětu uvedeni do interdisciplinárních oborů – biotechnologie, biomineralizace a biomimetiky. Předmět Bionanotechnologie v teoretické rovině doplňuje předměty Úvod do studia nanotechnologie a Nanotechnologie II – Metody přípravy nanočástic.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Povinná literatura:

1. Handbook of Biomineralization: Biological Aspects and Structure Formation, Edmund Bauerlein a Jeremy Pickett-Heaps, Wiley-VCH; Minimal Library Markings edition, 1st. Ed., 2009 2. Biomimetics: Biologically Inspired Technologies, CRC Press; 1st. Ed., 2005, ISBN-10: 0849331633 3. Biomimeralization: From Nature to Application, Astrid Sigel, Helmut Sigel, Roland K. O. Sigel Wiley-VCH; 4th. Ed., 2010, ISBN: 9780470035252 4. Dictionary of Microbiology and Molecular Biology, Paul Singleton, Diana Sainsbury, 3th. Ed., ISBN: 9780470035450

Doporučená literatura:

1. Handbook of Biomineralization: Biological Aspects and Structure Formation, Edmund Bauerlein a Jeremy Pickett-Heaps, Wiley-VCH; Minimal Library Markings edition, 1. Ed., 2009 2. Biomimetics: Biologically Inspired Technologies, CRC Press; 1. Ed., 2005, ISBN-10: 0849331633 3. Biomimeralization: From Nature to Application, Astrid Sigel, Helmut Sigel, Roland K. O. Sigel Wiley-VCH; 4. Ed., 2010, ISBN: 9780470035252 4. Dictionary of Microbiology and Molecular Biology, Paul Singleton, Diana Sainsbury, 3. Ed., ISBN: 9780470035450

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- úvod do mikrobiologie a biotechnologií, význam mikroorganismů v biosféře, nanobi, - rozdíl mezi bionano- a nanobiotechnologiemi, - biosyntéza nanomateriálů ve srovnání s klasickými postupy přípravy, - biosilifikace, nanotechnologie rozsivek, magnetotaktické bakterie, biogenní magnetické nanočástice, bakteriální krystalické S-vrstvy - využití mikroorganismů a vyšších organismů při přípravě nových nanomateriálů, - metody detekce a analýzy biosyntetizovaných nanostrukturovaných materiálů a bionanokompozitů, - aplikace biosyntetizovaných nanomateriálů doložené konkrétními příklady, - biomimetika, biomineralizace, nanotechnologie v přírodě, uspořádanost biologických systémů, porovnání inženýrsky připravených materiálů s biostrukturami (biosystémy), - příklady významných struktur v biomineralizaci, anorganické struktury živých organismů – kolagen, ferritin aj., hierarchické uspořádání biomineralizovaných struktur.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
USP 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
USP 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
USP 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
USP 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 letní