9360-0150/01 – Nanokompozitní materiály (NKM)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
SIM75 prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Přehled v oblasti nanokompozitních materiálů definování jejich vlastnosti a použití v praktických aplikacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na rozbor nanostruktury a vlastností nanokompozitních materiálů a jejich složek. Pro jednotlivé skupiny diskutovaných materiálů jsou uvedeny techniky přípravy a současné aplikace.

Povinná literatura:

NALWA, H. S. editor: Handbook of Nanostructured Materials and Nanotechnology, Academic Press, 2000. BHUSHAN, B. editor: Handbook of Nanotechnology. Springer -Verlag Berlin Heidelberg, 2004. NALWA, H. S. editor: Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology. American Scientific Publisher, 2004. PINNAVAIA, T. J., BEALL, G.W. ed. Polymer-clay nanocomposites; John Wiley&SonsLtd, 2000.

Doporučená literatura:

Introduction to Nanocomposite Science of Layered and Tubular Materials, Gražyna Simha Martynková and Karla Cech Barabaszová, Nova Publishers 2012, ISBN 978-1-60741-739-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Je očekávaná základní znalost chemie materiálů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historický vývoj kompozitních a nanokompozitních materiálů. Základní typy, charakterizace a vlastnosti nanokompozitů. 2. Využití polymerních nanokompozitů v automobilovém a leteckém průmyslu, pro ochranné oblečení, protipožární látky a náhrada korozívních materiálů. 3. Uhlíkaté kompozity, kovové uhlíkaté kompozity a kompozity uhlík-uhlík. 4. Keramické nanomateriály. Karbidy, nitridy, oxidy, sulfidy a biokeramika (kompatibilní s živou tkání). 5. Nanoskla a kovová nanoklástrová kompozitní skla (příprava a využití nanoskel pro ukládání elektronických dat - DVD). 6. Potahované nanočástice (základní rozdělení potahovaných nanočástic a protahovacích materiálů, super-tvrdé potahované nanočástice, jejich jedinečné magnetické, optické a katalytické vlastnosti potažených nanočástic v koloidních směsích). 7. Silsesquioxany (struktura silsesquioxanů, polyhedralní silsesquioxany, silsesquioxanové polymery. 8. Nanokompozitní barvy (základní typy, rozdělení barev-hostů a anorganických hostitelů, metody přípravy jednotlivých typů nanokompozitních barev). 9.Kovové nanokompozity na bázi prvků VI - XI a XIV skupiny periodické tabulky připravované metodou sol-gel. 10.Kompozitní kovové karbidy, oxidy a chalkogeny. 11. Makromolekulární a biologické nanokompozity. Termoplastické nanokompozity z celulózy. 12. Nanokompozity se supramolekularními strukturami. 13. Kovové komplexy a kovy v makromolekulách. 14. Nanokrystalický křemík. Metody přípravy vlastnosti materiálů určených pro elektrotechniku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.