9360-0150/04 – Nanokompozitní materiály (NKM)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
SIM75 doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Přehled v oblasti nanokompozitních materiálů definování jejich vlastnosti a použití v praktických aplikacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na rozbor nanostruktury a vlastností nanokompozitních materiálů a jejich složek. Pro jednotlivé skupiny diskutovaných materiálů jsou uvedeny techniky přípravy a současné aplikace.

Povinná literatura:

NALWA, H. S. editor: Handbook of Nanostructured Materials and Nanotechnology, Academic Press, 2000. BHUSHAN, B. editor: Handbook of Nanotechnology. Springer -Verlag Berlin Heidelberg, 2004. NALWA, H. S. editor: Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology. American Scientific Publisher, 2004. PINNAVAIA, T. J., BEALL, G.W. ed. Polymer-clay nanocomposites; John Wiley&SonsLtd, 2000.

Doporučená literatura:

Introduction to Nanocomposite Science of Layered and Tubular Materials, Gražyna Simha Martynková and Karla Cech Barabaszová, Nova Publishers 2012, ISBN 978-1-60741-739-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti absolvují písemný test, kde musí dosáhnout 75% úspěšnosti a následně ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historický vývoj kompozitních a nanokompozitních materiálů. Základní typy, charakterizace a vlastnosti nanokompozitů. 2. Využití polymerních nanokompozitů v automobilovém a leteckém průmyslu, pro ochranné oblečení, protipožární látky a náhrada korozivních materiálů. 3. Uhlíkaté kompozity, kovové uhlíkaté kompozity a kompozity uhlík-uhlík. 4. Keramické nanomateriály. Karbidy, nitridy, oxidy, sulfidy a biokeramika (kompatibilní s živou tkání). 5. Nanoskla a kovová nanoklástrová kompozitní skla (příprava a využití nanoskel pro ukládání elektronických dat - DVD). 6. Potahované nanočástice (základní rozdělení potahovaných nanočástic a protahovacích materiálů, super-tvrdé potahované nanočástice, jejich jedinečné magnetické, optické a katalytické vlastnosti potažených nanočástic v koloidních směsích). 7. Silsesquioxany (struktura silsesquioxanů, polyhedralní silsesquioxany, silsesquioxanové polymery). 8. Nanokompozitní barvy (základní typy, rozdělení barev-hostů a anorganických hostitelů, metody přípravy jednotlivých typů nanokompozitních barev). 9. Kovové nanokompozity na bázi prvků VI - XI a XIV skupiny periodické tabulky připravované metodou sol-gel. 10. Kompozitní kovové karbidy, oxidy a chalkogeny. 11. Makromolekulární a biologické nanokompozity. Termoplastické nanokompozity z celulózy. 12. Nanokompozity se supramolekularními strukturami. 13. Kovové komplexy a kovy v makromolekulách. 14. Nanokrystalický křemík. Metody přípravy vlastnosti materiálů určených pro elektrotechniku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: 90 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270002) Nanotechnologie CH1 P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0719A270002) Nanotechnologie CH1 P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0719A270002) Nanotechnologie CH1 P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku