9360-0154/04 – Měření k diplomové práci III (MDP III)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity15
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAP01 prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
KUL37 doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
MAM02 Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
PEI0007 Mgr. Pavlína Peikertová, Ph.D.
DED0024 doc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
SIM75 doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
TOK006 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
TOM24 doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
VAC121 Ing. Miroslav Vaculík, Ph.D.
CHM80 RNDr. Marta Valášková, DSc.
VLC20 doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+11

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se vztahuje v vypracování diplomové práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je určen k vypracování diplomové práce a navazuje na předchozí předměty Měření k diplomové práci I a II. V rámci tohoto předmětu se student zaměří na provedení a dokončení experimentálních prací, vyhodnocení experimentu a vyvození závěrů.

Povinná literatura:

TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2158-0. TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak zpracovávat bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690 [online]. Dostupné z WWW: http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/. BELCHER, Wendy Laura. Writing your journal article in 12 weeks: a guide to academic publishing success. Thousand Oaks: Sage Publications, c2009. ISBN 978-1-4129-5701-4. Další literatura je vybrána podle zadání diplomové práce vedoucím.

Doporučená literatura:

Literatura je vybrána na základě zadání vedoucím diplomové práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Příprava a přednesení prezentace a odevzdání elektronické i tištěné verze diplomové práce. O udělení zápočtu rozhoduje vedoucí práce, v případě pochybností o kvalitě odevzdané práce rozhodne o udělení zápočtu garant předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Student provede experiment a vyhodnotí výsledky podle pokynů vedoucího diplomové práce. V závěru semestru v určeném termínu odevzdá celou diplomovou práci v tištěné podobě a vloží elektronickou verzi do systému Edison. Udělení zápočtu je podmíněno také zpracováním a přednesením prezentace, ve které budou shrnuty základní výsledky experimentu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: 95 % rozsahu výuky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0719A270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok