9360-0156/01 – Diplomový seminář (DIS)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIS50 prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Klasifikovat a identifikovat diplomový úkol. Formulovat základní rámec řešení. Posoudit výhody a nevýhody jednotlivých přístupů. Predikovat nové trendy v teorii a aplikacích.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Výuka v daném předmětu je zaměřena na doporučené metodiky zpracování diplomových prací včetně modifikace v anglickém jazyce a na formy prezentace výsledků při obhajobách a odborných konferencích. Součástí je i soubor základních informací pro přípravu odborných časopiseckých publikací. V závěru semestru se předpokládá individuální vystoupení každého studenta ve studijní skupině, kde přítomné seznámí s aktuálním stavem rozpracovanosti diplomového úkolu.

Povinná literatura:

SYNEK, M., VÁVROVÁ, H., SEDLÁČKOVÁ, H.: Jak psát diplomové a jiné práce. Praha, VŠE 2002. ISBN 80-245-0309-3. 59 stran.

Doporučená literatura:

http://www.lib.jcu.cz/vychova/vychova_jak4.htm http://www.ped.muni.cz/wstud/statnice/dipl_bak_prace_jakpsat.htm http://www.vsb.cz/cz/INTRANET/predpisy/studijni_rad_mg.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalost programů pro přípravu prezentace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: - Hlavní rysy diplomové práce. - Členění diplomové práce, význam vlastního přínosu k řešené problematice práce - stránka formální a věcná. - Formy prezentace. - Diplomová práce versus odborný článek. - Vystoupení jednotlivých studentů v rámci studijní skupiny – skupinové posouzení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku