9360-0161/01 – Laboratory Exercises of Spectroscopy (LCS)

Gurantor departmentCNT - Nanotechnology CentreCredits3
Subject guarantordoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaSubject version guarantordoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesUSP, FMTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The main target of the Laboratory of optical spectroscopy is obtain practical skills in the field of spectroscopy, systematic and independent solution problems. Students will use research laboratory equipment and setups. It includes to learn of experimental data processing. Students will practice presenting of their results in the form of presentation and laboratory measurement reports.

Teaching methods

Individual consultations
Experimental work in labs
Other activities

Summary

The main target of the Laboratory of optical spectroscopy is obtain practical skils in the field of spectroscopy, systematic and independent solution problems. Studets will use research laboratory equipment and setups. It includes to learn of experimental data processing. Students will practice presenting of their results in the form of presentation and laboratory measurement reports. Laboratory training include measurement of unknown samples based on dielectrics, anisotropic materials, semiconductors, liquids, periodic systems, polarization components etc.

Compulsory literature:

KLIGER, D. S., LEWIS, J. W., RANDALL, C. E.: Polarized light in optics and spectroscopy, Academic Press, New York 1990. AZZAM, R. M. A., BASHARA, N. M.: Ellipsometry and polarized light, North-Holland, Amsterdam 1977. RÖSELER, A., Infrared spectroscopic ellipsometry, Verlag, Berlin 1990.

Recommended literature:

LINNE, M. A., Spectroscopic measurement, Academic Press, London, 2002.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Presentation of spectroscopy measurement results. Evaluation of measurement report including data processing.

E-learning

Other requirements

Spectroscopic measurement of specific samples, data processing, preparing of measurement report and presentation of results.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Laboratorní cvičení zahrnuje meření neznámých vzorků na bázi dielektrik, anizotropních materiálů, polovodičů, kapalin, periodických systémů, polarizačních součastek apod. Je založeno na experimentálních sestavách: 1. Úvodní cvičení, seznámení s laboratorními úlohami, požadavky a bezpečností práce v laboratoři 2. Spektroskopická elipsometrie Muellerovy matice 3. Reflexní a transmisní spektroskopie v oblasti viditelné, blizke ultrafialové a blízké infračervené 4. Střední a daleká infračervená spektroskopie (FTIR) 5. Terahertzová spektroskopie v časové doméně 6. Mikroskopie Muellerovy matice Laboratorní cvičení probíhá ve 14 denních intervalech spojením dvou rozsahů předmětu, protože jednotlivé laboratorní úlohy jsou časově náročné.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded credit Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N0719A270002) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0719A270002) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N3942) Nanotechnology (3942T001) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N0719A270002) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N1701) Physics (1702T001) Applied Physics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N3942) Nanotechnology (3942T001) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N1701) Physics (1702T001) Applied Physics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner