9360-0161/02 – Laboratorní cvičení ze spektroskopie (LCS)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, USP, FMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem laboratorních cvičení ze spektroskopie je získání praktických dovedností v oblasti optických spektroskopií, systematické a samostatné řešení problémových úloh. Bude využito výzkumných spektroskopických laboratoří a speciálních studentských laboratoří optické spektroskopie. Nedílnou součástí bude získávání schopností efektivně zpracovávat naměřená data a prezentovat výsledky.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem laboratorních cvičení je získání praktických dovedností v oblasti optických spektroskopií. Bude využito výzkumných spektroskopických laboratoří a speciálních studentských laboratoří optické spektroskopie. Nedílnou součástí bude získávání schopností efektivně zpracovávat naměřená data. Laboratorní cvičení zahrnuje měření neznámých vzorků na bázi dielektrik, anizotropních materiálů, polovodičů, kapalin, periodických systémů, polarizačních součástek apod.

Povinná literatura:

KLIGER, D. S., LEWIS, J. W., RANDALL, C. E.: Polarized light in optics and spectroscopy, Academic Press, New York 1990. AZZAM, R. M. A., BASHARA, N. M.: Ellipsometry and polarized light, North-Holland, Amsterdam 1977. RÖSELER, A., Infrared spectroscopic ellipsometry, Verlag, Berlin 1990.

Doporučená literatura:

LINNE, M. A., Spectroscopic measurement, Academic Press, London, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání protokolů z laboratorních cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Naučení se praktických schopností měřit na spektroskopických přístrojích, pochopení praktického zpracování dat a příprava zprávy z měření popisující základní podmínky měření, metody zpracování dat a diskuzi výsledků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní cvičení, seznámení s laboratorními úlohami, požadavky a bezpečností práce v laboratoři 2. Spektroskopická elipsometrie Muellerovy matice 3. Reflexní a transmisní spektroskopie v oblasti viditelné, blizke ultrafialové a blízké infračervené 4. Střední a daleká infračervená spektroskopie (FTIR) 5. Terahertzová spektroskopie v časové doméně 6. Mikroskopie Muellerovy matice Laboratorní cvičení probíhá ve 14 denních intervalech spojením dvou rozsahů předmětu, protože jednotlivé laboratorní úlohy jsou časově náročné.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0719A270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku