9360-0170/01 – Magnetické vlastnosti nanostruktur (MVN)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopit principy aplikovaného magnetizmus nanostruktur a kompozitních materiálů Analyzovat magnetické jevy, metody magnetických měření a moderní magnetické aplikace

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá fyzikálními principy aplikovaného magnetizmu tenkých vrstev a nanostruktur. Důraz je kladen na pochopení jevů, metody jejich zkoumání a jejich aplikace. Zahrnuje partie: magnetické síly, magnetický moment, magnetické materiály, magnetická anizotropie, modelování dynamiky a reverzace magnetizace, magnetické domény, magnetické měřící metody.

Povinná literatura:

BLUNDELL, S., Magnetism in Condensed Matter, Oxford University Press, 2001. O 'HANDLEY, R. C., Modern Magnetic Materials : Principles and Applications, John Wiley & Sons., 2000. CULLITY, B. D.: Introduction to Magnetic Materials, Addison-Wesley, 1972, (2nd ed. Wiley, 2005). HUMMEL, R. E.: Electronic properties of materials, 3rd ed., Springer, 2000.

Doporučená literatura:

NALWA, H. S., Ed., Magnetic nanostructures, Amer Scientific Pub., California, USA, 2002. COEY, J. M. D, Magnetism and Magnetic Materials, Cambridge University Press 2009. BLAND, J. A. C., HEINRICH, B., Eds.: Ultrathin Magnetic Structures I, II, III, IV Springer, Berlin, 1994. HUBERT, A., SCHAFER, R.: Magnetic domains, Springer, Berlin, 1998. JILES, D.: Introduction to magnetism and magnetic materials, CRC Press, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce z vybrané oblasti v rámci problematiky tenkých vrtev a její prezentace. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zvládnout základní fyzikální postupy využívané v magnetism. Pochopit principy a aplikace magnetických jevů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: 1. Magnetické síly, magnetické pole, magnetický moment 2. Magnetické vlastnosti látek - atomární původ magnetizmu, teplotní závislost magnetických vlastností látek 3. Magnetické materiály 4. Magnetismus nanostruktur - magnetická anizotropie, Stoner-Wohlfarthův model 5. Výměnné interakce, energie magnetické dipolové anizotropie, magneto-krystalická 6. Magnetoelastická anizotropie, magnetostrikce 7. Hysterezní smyčka, doménová struktura a magnetické domény v nanosystémech 8. Mikromagnetické modelování 9. Dynamika reverzace magnetizace, Landau-Lifshitz-Gilbertova rovnice 10. Experimentální metody pro studium magnetických nanostruktur 11. Generace magnetického pole 12. Magnetické spektroskopie, vektorová magnetometrie 13. Magnetické mikroskopie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0719A270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku