9360-0170/02 – Magnetické vlastnosti nanostruktur (MVN)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, HGF, FMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopit principy aplikovaného magnetizmus nanostruktur a kompozitních materiálů Analyzovat magnetické jevy, metody magnetických měření a moderní magnetické aplikace

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá fyzikálními principy aplikovaného magnetizmu tenkých vrstev a nanostruktur. Důraz je kladen na pochopení jevů, metody jejich zkoumání a jejich aplikace. Zahrnuje partie: magnetické síly, magnetický moment, magnetické materiály, magnetická anizotropie, modelování dynamiky a reverzace magnetizace, magnetické domény, magnetické měřící metody.

Povinná literatura:

BLUNDELL, S., Magnetism in Condensed Matter, Oxford University Press, 2001. O 'HANDLEY, R. C., Modern Magnetic Materials : Principles and Applications, John Wiley & Sons., 2000. CULLITY, B. D.: Introduction to Magnetic Materials, Addison-Wesley, 1972, (2nd ed. Wiley, 2005). HUMMEL, R. E.: Electronic properties of materials, 3rd ed., Springer, 2000.

Doporučená literatura:

NALWA, H. S., Ed., Magnetic nanostructures, Amer Scientific Pub., California, USA, 2002. COEY, J. M. D, Magnetism and Magnetic Materials, Cambridge University Press 2009. BLAND, J. A. C., HEINRICH, B., Eds.: Ultrathin Magnetic Structures I, II, III, IV Springer, Berlin, 1994. HUBERT, A., SCHAFER, R.: Magnetic domains, Springer, Berlin, 1998. JILES, D.: Introduction to magnetism and magnetic materials, CRC Press, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška, písemná a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Teoretické pochopení a schopnost praktických aplikací magnetických nanostruktur.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: - Magnetické vlastnosti látek - atomární původ magnetizmu, teplotní závislost magnetických vlastností látek, magneticky měkké materiály na bázi železa, amorfní slitiny, magneticky tvrdé materiály, ferity, magnetické oxidy, magnetické polovodiče. - Magnetismus nanostruktur - magnetická anizotropie, výměnné interakce, energie magnetické dipolové anizotropie, magneto-krystalické a magnetoelastické anizotropie, Stoner-Wohlfarthův model pro magnetické částice, hysterezní smyčka, doménová struktura a magnetické domény v nanosystémech, výměnná energie, periodická výměnná vazba, superparamagnetismus, mikromagnetické modelování, dynamika reverzace magnetizace, Landau-Lifshitz-Gilbertova rovnice. - Experimentální metody pro studium magnetických nanostruktur - generace magnetického pole, magnetické spektroskopie, vektorová magnetometrie, magnetické mikroskopie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (40) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti: 95 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0719A270003) Nanotechnologie MCH P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270003) Nanotechnologie MCH P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270003) Nanotechnologie MCH P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0719A270003) Nanotechnologie MCH P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.