9360-0182/02 – Makromolekulární chemie (MCH)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEN05 Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu makromolekulární chemie je prohloubení znalostí studentů v oblasti makromolekulárních látek, syntetických polymerů a biopolymerů, tvořících základ moderních materiálů s multifunkčními vlastnostmi s důrazem na metody přípravy polymerů, jejich vlastnosti a metody charakterizace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět makromolekulární chemie prohlubuje teoretické i praktické znalosti navazující na znalosti získané v kurzu organické a makromolekulární chemie. Studenti získají hlubší přehled o makromolekulárních látkách, syntetického i přírodního charakteru, jejich vlastnostech, přípravě a charakterizaci, a zároveň o jejich aplikacích v moderních materiálových vědách, medicíně, farmakologii a elektronice.

Povinná literatura:

DUCHÁČEK, V. Polymery: Výroba, vlastnosti, zpracování, použití. VŠCHT Praha, 2011, 276 s., ISBN 978-80-7080-788-0. PROKOPOVÁ, I. Makromolekulární chemie, VŠCHT Praha, 2007, 207 s., ISBN 978-80-7080-662-3. BROŽEK, J. a kol. Laboratorní cvičení z makromolekulární chemie, VŠCHT Praha, 2016, 119 s., ISBN 978-80-7080-945-7. FRIED, J.R. Polymer Science and Technology. 3rd Ed., Pearson Prentice Hall Computin, 2014, 688 p.. ISBN 978-01-3703-955-5.

Doporučená literatura:

FRIED, J.R. Polymer Science and Technology. 3rd Ed., Pearson Prentice Hall Computin, 2014, 688 p.. ISBN 978-01-3703-955-5. PATTERSON, G., Physical Chemistry of Macromolecules. CRC Press, 2007, 152 p., ISBN 978-14-2001-450-1. SUN, S.F. Physical Chemistry of Macromolecules: Basic Principles and Issues, 2nd Ed., Wiley, 584 p., ISBN 978-04-7128-138-2. SPERLING, L.H. Introduction to Physical Polymer Science, Fourth Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2005, 845 p., ISBN 978-04-7170-606-9. PUSKAS, J.E., Introduction to Polymer Chemistry A Biobased Approach. 2014, 338 p., ISBN 978-1-60595-030-3. STOKLASA, K. Makromolekulární chemie I. Učební texty Univerzity T. Bati ve Zlíně, 2005, 106 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje seminární práci na zadané téma v oblasti nových trendů využití polymerních látek na základě rešerše odborné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do makromolekulární chemie, trendy současné doby, klasifikace a názvosloví polymerů. 2. Struktura a fyzikální vlastnosti makromolekul, molekulová hmotnost, morfologie polymerů. 3. Syntéza a mechanismy vzniku makromolekul, stupňovité polymerační reakce, řetězové polymerační reakce - radikálové, iontové, polymerace za otevření kruhu, koordinační polymerace, kopolymerace. 4.Techniky polymeračních reakcí - blokové, roztokové, emulzní, suspenzní, srážecí, superkritické, v iontových kapalinách. 5. Reaktivita polymerů, reakce polymerních řetězců a modifikace polymerů, degradace polymerů. 6. Analytické metody pro charakterizaci polymerů, charakterizace chemické struktury polymerů. 7. Charakterizace morfologie a fyzikální struktury polymerů. 8. Charakterizace tepelných vlastností polymerů. 9. Příklady technologicky významných polymerů. 10. Přírodní makromolekuly, struktura, vlastnosti, využití. 11. Biodegradovatelné a bioanalogické polymery, struktura, vlastnosti, syntéza a využití. 12. Nanotechnologie v polymerních aplikacích. 13. Vužití polymerů v pokročilých technologiích a materiálech pro výrobu membrán a biomedicínské aplikace. 14. Využití polymerů v pokročilých technologiích a materiálech v elektronice a energetice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  35 3
Rozsah povinné účasti: 95 % z rozsahu výuky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.