9360-0191/02 – Vybrané kapitoly z chemie (VKCH)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRO105 Ing. Klára Drobíková, Ph.D.
MAM02 doc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšíření znalostí v oboru obecné, fyikální a organické chemie, včetně biochemie tvořících základ pro následné studium nanotechnologií, bionanotechnologií a přípravy nanomateriálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí v oboru obecné, fyikální a organické chemie, včetně biochemie tvořící základ pro následné studium nanotechnologií, bionanotechnologií a přípravy nanomateriálů. Předpokládá dosažení již určité znalosti a orientace v chemických vědách a doplňuje studium o informace nezbytné k dalšímu teoretickému i praktickému studiu.

Povinná literatura:

VODRÁŽKA, Z., Biochemie, Academia, 2002, 508 s., ISBN 80-200-0600-1. EICHER T., HAUPTMANN S., SPEICHER A., The Chemistry of Heterocycles: Structures, Reactions, Synthesis, and applications, Wiley-VCh, 2012, ISBN 978-3-527-32868-0. McMURRAY J., Organická chemie, Vutium, 2015, 1200 s., ISBN 9788021447691. MULIIN J.W. Crystallization (Fourth Edition), Elsevier, 2001, ISBN978-0-7506-4833-2. RAO, C.N.R., MÜLLER, A., CHEETHAM, A.K., The Chemistry of Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications, Vol. I a II, Wiley-VCh, 2004, 369 s., ISBN 3-527-30686-2.

Doporučená literatura:

KODÍČEK MILAN, Biochemické pojmy - výkladové pojmy, VŠCHT Praha (1. vydání, 2004 (dotisk 2013)), 171 s., ISBN 978-80-7080-551-0. BARTOVSKÁ LIDMILA, ŠIŠKOVÁ MARIE, Co je co v povrchové a koloidní chemii - výkladový slovník, VŠCHT Praha, 229 s. ROBERT K.MURRAY. Harperova ilustrovaná biochemie, Galén, 2012, 750 s., ISBN 9788072629077. OZIN G.A., ARSENAULT A.C., CADEMARTIRI L., Nanochemistry: A Chemical Approach to Nanomaterials, RSC Publishing, 2009, ISBN 978-1-84755-895-4. SCHMID, G., Nanoparticles: From Theory to Applications, Wiley-VCh, 2004, 434 s., 3-527-30507-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru budou znalosti studentů ověřovány kontrolními testy. Zkouška písemná a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí znát základy fyzikální chemie, fyziky a chemie pevných látek, základy organické chemie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do chemie nanomateriálů a nanostrukturovaných materiálů 2. Struktury anorganických sloučenin, vztah mezi krystalickou strukturou a vlastnostmi látek 3. Syntéza molekul, nukleace, termodynamika a kinetiky krystalizace, mechanismus růstu krystalů 4. Velké polovodičové anorganické molekuly, charakterizace, výroba, příklady 5. Core-Shell molekuly, charakterizace, výroba, příklady 6. Neoxidické a oxidické nanomateriály, charakterizace, výroba, příklady 7. Funkcionalizace nanoplniv, podstata, kovalentní a nekovalentní modifikace, typické reakce 8. Molekulární krystaly, typy vazeb, krystalové struktury organických molekul, povrchově aktivní látky 9. Heterocyklické struktury - úvod, názvosloví, vlastnosti a reakce 10. Heterocyklické sloučeniny, významní zástupci 11. Základy biochemických sloučenin - sacharidy 12. Základy biochemických sloučenin - proteiny a enzymy 13. Základy biochemických sloučenin - lipidy 14. Základy biochemických sloučenin - nukleové kyseliny Cvičení: se bude realizovat ve dvouhodinových cvičeních ve čtrnáctidenních intervalech a jeho náplní bude: 1. Popis krystalové struktury krystalochemickými parametry 2. Příprava Core-shell částic. 3. Chemické reakce přípravy Ag2S 4. Příprava oxidů kovů hydrolýzou 5. Chemické reakce syntézy heterocyklických sloučenin 6. Chemické reakce syntézy sacharidů a proteinů 7. Chemické reakce syntézy enzymů a lipidů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  35 3
Rozsah povinné účasti: Je požadována povinná účast na přednáškách.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0719A270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0719A270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.