9360-0194/01 – Pokročilé technologie přípravy nanostruktur II (PTPNII)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BED0023 Ing. Jiří Bednář, Ph.D.
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
MAM02 Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
SVO401 Ing. Ladislav Svoboda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí studenta v oblasti chemických, fyzikálně chemických a biologických metod syntézy a přípravy nanomateriálů a nanostrukturovaných materiálů.Student porozumí principům jednotlivých procesů a získá schopnost je aplikovat pro různé typy nanomateriálů a nanostruktur.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

V rámci předmětu budou prohloubeny znalosti studenta v oblasti fyzikálně chemických a biologických metod syntézy a přípravy nanomateriálů a nanostrukturovaných materiálů. Jedná se o různé typy příprav v plynném i kapalném stavu, včetně využití biologických procesů. Student prohloubí své porozumění principům jednotlivých procesů. Schopnost aplikovat tyto procesy pro přípravu různých typů nanomateriálů a nanostruktur získá rovněž v navazujících praktických cvičeních k tomuto předmětu.

Povinná literatura:

KOCH C.C., Nanostructured Materials, Processing, Properties and Applications, 2nd Edition, 2007, Elsevier, 784 s., ISBN 9780815515340. MITTAL V., Advanced Polymer Nanoparticles: Synthesis and Surface Modifications, 2010, CRC Press, 384 s., ISBN 9781439814437. RANGELOV S., PISPAS A., Polymer and Polymer-Hybrid Nanoparticles: From Synthesis to Biomedical Applications, 2013, CRC Press, 499 s., ISBN 9781439869079. RAI M., POSTEN C. Green Biosynthesis of Nanoparticles – Mechanisms and Applications. 2013, CABI Publishing, 248 s. ISBN 9781780642239.

Doporučená literatura:

ABDULLAEVA, Z. Synthesis of Nanoparticles and Nanomaterials, Biological Approaches, Springer International Publishing, 2017, 211 s., ISBN 978-3-319-54074-0. LEVY D., ZAYAT M., The Sol-Gel Handbook: Synthesis, Characterization, and Applications, Willey 2015, 1616 s., ISBN 978-3-527-33486-5. DOMINGO C., SUBRA-PATERNAULT P., Supercritical Fluid Nanotechnology: Advances and Applications in Composites and Hybrid Nanomaterials, 2015, Pan Stanford, 566 s. ISBN 9789814613408. SCHROEFEL A., KRATOŠOVÁ G., ŠAFAŘ9K I., Applications of biosynthesized metallic nanoparticles - A review, Acta biomaterialia, 2014, 10, 10, 4023-4042. https://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/biosynteza.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní test získaných znalostí, písemná a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí mít základní znalosti z oboru obecné chemie, fyzikální chemie, koloidní chemie, makromolekulární chemie a biochemie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do syntézy a přípravy nanomateriálů, nanočástic a nanostrukturovaných materiálů 2. Klasifikace metod přípravy nanomateriálů, nanočástic a nanostrukturovaných materiálů 3. Metody přípravy v plynné fázi - kondenzace nanočástic v inertním plynu 4. Metody přípravy v plynné fázi - chemická depozice par 5. Metody přípravy v kapalné fázi - metody sol-gel 6. Metody přípravy v kapalné fázi - koloidní metody a mikroemulzní metody 7. Metody přípravy v kapalné fázi - hydrotermická syntéza 8. Metody přípravy v kapalné fázi - potahování povrchů 9. Samouspořádající se monovrstvy 10. Superkritická technologie přípravy nanočástic - teorie a principy 11. Superkritická technologie přípravy nanočástic - nereaktivní a reaktivní metody, aplikace 12. Příprava funkčních nanomateriálů 13. Zelená chemie, principy zelené chemie, úloha biofáze v chemických syntézách nanočástic, biosyntéza nanočástic, typy biomas, podmínky biosyntézy nanočástic, příklady biosyntetizovaných anorganických nanočástic a jejich aplikací 14. Biomineralizované a nature-made struktury a jejich uplatnění v nanotechnologiích, biomineralizace a její principy, příklady biomineralizovaných struktur a jejich uplatnění v nanovědách

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2025/2026 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: Je požadována povinná účast na přednáškách.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270002) Nanotechnologie MPC P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270002) Nanotechnologie MPC P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0719A270002) Nanotechnologie MPC P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku