9360-0195/01 – Praktikum pokročilých technologií přípravy nanostruktur II (PPTNII)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BED0023 Ing. Jiří Bednář, Ph.D.
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
SVO401 Ing. Ladislav Svoboda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci praktických cvičení se student seznámí s pokročilými metodami přípravy nanočástic, nanomateriálů a nanostruktur. Přípravené produkty budou charakterizovány vhodnými metodami.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V rámci Praktika pokročilých technologií studenti naváží na přednášky téhož zaměření a budou v laboratoři experimentálně rozvíjet své znalosti související s osnovou tohoto předmětu. Cílem je prohloubit znalosti studenta o další možnosti příprav nanostruktur a nanomateriálů.

Povinná literatura:

KOCH C.C., Nanostructured Materials, Processing, Properties and Applications, 2nd Edition, 2007, Elsevier, 784 s., ISBN 9780815515340. MITTAL V., Advanced Polymer Nanoparticles: Synthesis and Surface Modifications, 2010, CRC Press, 384 s., ISBN 9781439814437. RANGELOV S., PISPAS A., Polymer and Polymer-Hybrid Nanoparticles: From Synthesis to Biomedical Applications, 2013, CRC Press, 499 s., ISBN 9781439869079. RAI M., POSTEN C. Green Biosynthesis of Nanoparticles – Mechanisms and Applications. 2013, CABI Publishing, 248 s., ISBN 9781780642239.

Doporučená literatura:

ABDULLAEVA, Z. Synthesis of Nanoparticles and Nanomaterials, Biological Approaches, Springer International Publishing, 2017, 211 s., ISBN 978-3-319-54074-0. LEVY D., ZAYAT M., The Sol-Gel Handbook: Synthesis, Characterization, and Applications, Willey 2015, 1616 s., ISBN 978-3-527-33486-5. DOMINGO C., SUBRA-PATERNAULT P., Supercritical Fluid Nanotechnology: Advances and Applications in Composites and Hybrid Nanomaterials, 2015, Pan Stanford, 566 s. ISBN 9789814613408.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Před každou úlohou bude student zkoušen na teoretické znalosti spojené s provedením úlohy. Bez teoretických znalostí a znalosti postupů nelze úlohy provádět.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí znát základy aplikovaných metod přípravy a charakterizace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Příprava grafenu metodou CVD 2. Příprava grafen oxidu exfoliací grafitu 3. Charakterizace připravených produktů a porovnání získaných struktur 4. Spin coating - příprava polymerního nanokompozitu 5. Charakterizace připraveného polymerního nanokompozitu 6. Příprava nanočástic ibuprofenu metodou RESS supercritické fluidní technologie 7. Příprava nanočástic ibuprofenu metodou supercritické fluidní technologie s využitím antisolventu 8. Sol.gel metody pro přípravu nanočástic kovů 9. Charakterizace získaného produktu 10. Příprava sorbentu s magnetickými nanočásticemi 11. Charakterizace připravených sorbentů a aplikace pro odstranění znečištění 12. Bionanotechnologie - příprava koloidních roztoků 13. Bionanotechnologie - příprava bionanokompozitů 14. Charakterizace získaných bionanoproduktů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2025/2026 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Je požadována povinná účast na všech praktických cvičeních a splnění všech zadaných úloh. Student musí být na provedení úlohy v každém cvičení řádně teoreticky připraven.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0719A270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku