9360-0197/02 – Vybrané kapitoly z fyziky (VKF)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Michal LesňákGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LEG0015 Ing. Dominik Legut, Ph.D.
LES66 doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je sjednotit znalosti základních partií klasické fyziky u studentů, kteří budou rozvíjet svoje znalosti ve vybraných partiích fyziky se zaměřením na nanotechnologie. Obsah předmětu shrnuje a popisuje výchozí znalostní úrovně fyziky v následujících oblastech: částice a tělesa v silových polích, základy molekulové fyziky a termodynamiky, elektrostatika, magnetické pole, kmity a vlnění, vlnové vlastnosti světla, fyzika jádra a elektronového obalu atomu.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je zaměřen na výuku stěžejních kapitol fyziky, které jsou nezbytné pro studium magnetických a optických vlastností nanomateriálů. Důraz je kladen také na aplikaci teoretických poznatků při řešení praktických příkladů.

Povinná literatura:

F. Krupka, L. Kalivoda: Fyzika. SNTL/ALFA, Praha, 1989 R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. FRAGMENT, Praha 2000 J. Homola, Surface Plasmon Resonance Based Sensors, Springer, Berlin, 2006

Doporučená literatura:

V. Hajko, J. Daniel-Szabó, M. Rákoš, V. Kavečanský, E. Tarabčáková, Z. Varga: Fyzika v príkladoch. Alfa, Bratislava, 1983 J. Krempaský: Fyzika. ALFA/SNTL, Bratislava 1988

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava studenta, znalost základních principů fyziky, znalost anglického jazyka.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, zachování energie, čas a vzdálenost, pravděpodobnost 2. Newtonovy zákony dynamiky a zákony zachování 3. Charakteristické síly a jejich kvantifikace 4. Vektory, základní operace s vektory, veličiny vyjádřené vektory 5. Diferenciální počet vektorových polí 6. Integrální charakter vektorových polí. 7. Elektromagnetismus, elektrická a magnetická pole, elektrostatika 8. Elektromagnetické záření, interference, polarizace, mechanismus vlnění 9. Elektrické pole v různých případech, rovnice elektrostatického potenciálu, bodový náboj 10. Elektrické pole v různých případech, metody určování elektrostatického pole 11. Magnetostatika, magnetické pole transformace proudů a nábojů, superpozice 12. Lorentzovy transformace polí, energie pole a hybnost pole. 13. Energie pole bodového náboje, elektromagnetická hmotnost 14. Magnetismus látek NÁPLŇ CVIČENÍ: V rámci výpočtových cvičení se budou procvičovat jednotlivé kapitoly probírané v rámci přednášek předmětu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Test - písemná forma - ověření vědomostí základních partií klasické fyziky u studentů, kteří budou rozvíjet svoje znalosti ve vybraných partiích fyziky se zaměřením na nanotechnologie. Ústní zkouška - základní partie fyziky s orientací na nanotechnologie (mechanika, termodynamika, elektromagnetické pole.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V předmětu je požadována 80% účast na cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0719A270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0719A270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0719A270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0719A270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0719A270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.