9360-0198/01 – Elektromagnetické pole (TEMP)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětuprof. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES66 doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
PIS50 prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je shrnout a popsat základní principy elektromagnetického pole, kdy se vychází z Maxwellových rovnic a jsou analyzovány jednotlivé oblasti subjektu: elektrostatika, elektrodynamika, elektrický proud, problematika magnetizmu a magnetických polí, elektromagnetická indukce, elektromagnetické vlny a jejich šíření.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je zaměřen na detailní studium šíření elektromagnetických vln v různých prostředích včetně jevů na rozhraní mezi různými prostředími. Student po jeho absolvování porozumí uvedeným jevům, bude umět využít maticový formalismu pro popis interakce elektromagnetické vlny s gyrotropními a bigyrotropními látkami. Bude znát metody generování plasmonových a evanescentních vln a bude umět definovat jejich využití v senzorice a diagnostice.

Povinná literatura:

HAŇKA, L.: teorie elektromagnertického pole. SNTL, Praha, 1975 KRUPKA, F., KALIVODA, L.: Fyzika. SNTL/ALFA, Praha 1989 STRATTON, J. A., Teorie elektromagnetického pole, SNTL Praha 1975 KONG, J. A.: Electromagnetic Wave Theory. EMW Publishing, Cambridge, 2000

Doporučená literatura:

PIŠTORA, J., VLČEK, J., LESŇÁK, M.: Optika v diagnostice nanostrukturovaných materiálů. ISBN: 978-80-247-4334-9, Grada Publishing a.s., Praha, 2012. HAJKO, V., DANIEL-SZABÓ, J., RÁKOŠ, M., KAVEČANSKÝ, V., TARABČÁKOVÁ, E., VARGA, Z.: Fyzika v príkladoch. Alfa, Bratislava, 1983.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemná, ústní

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti základů fyziky, angličtina.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Studium šíření elektromagnetických vln v homogenních prostředích 2. Studium šíření elektromagnetických vln v nehomogenních prostředích 3. Studium šíření elektromagnetických vln v ztrátových, izotropních a anizotropních prostředích 4. Jevy na rozhraních mezi různými prostředími 5. Specifikace maticového formalismu pro popis interakce elektromagnetické vlny s gyrotropními a bigyrotropními látkami 6. Určení komplexní matice systému a její význam pro popis reflexních a transmisních jevů a procesu vlnovedení 7. Modelování a popis interakce elektromagnetické vlny s planárními strukturami mřížky 8. Modelování a popis interakce elektromagnetické vlny s planárními strukturami 1D mřížky 9. Modelování a popis interakce elektromagnetické vlny s planárními strukturami 2D mřížky 10. Generace plasmonových vln 11. Generace evanescentních vln 12. Využití plasmonových a evanescentních vln v senzorice a diagnostice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: Semestrální test - studium šíření elektromagnetických vln v různých prostředích: homogenních, nehomogenních, ztrátových, izotropních a anizotropních. Zkouška - písemná část (3 příklady), ústní část.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270002) Nanotechnologie F1 P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0719A270002) Nanotechnologie F1 P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0719A270002) Nanotechnologie F1 P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku