9360-0200/02 – The Electromagnetic Field (EMP)

Gurantor departmentCNT - Nanotechnology CentreCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Combined Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this study is to gain knowledge that allows to summarize and define the problem.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Studium šíření elektromagnetických vln v různých prostředích: homogenních, nehomogenních, ztrátových, izotropních a anizotropních. Zvláštní pozornost je věnována jevům na rozhraních mezi různými prostředími. Specifikace maticového formalismu pro popis interakce elektromagnetické vlny s gyrotropními a bigyrotropními látkami. Určení komplexní matice systému a její význam pro popis reflexních a transmisních jevů a procesu vlnovedení. Modelování a popis interakce elektromagnetické vlny s planárními strukturami a 1D a 2D mřížkami. Generace plasmonových a evanescentních vln a jejich využití v senzorice a diagnostice.

Compulsory literature:

1. W. Panofski, M. Phillips, Klasičeskaja elektrodynamika, GIFML Moskva 1963. 2. M. Born, E. Wolf, Principles of optics, Pergamon press New York 1964. 3. U. Mukherji, Engineering Physics, Oxford, 2007

Recommended literature:

1. R. K. Wangsness, Electromagnetic Fields, John Wiley&Sons, New York 1986. 2. P. Yeh, Optical Waves in Layered Media, John Wiley&Sons, New York 1988. 3. J. A. Kong, Electromagnetic Wave Theory, EMW Publishing, Cambridge 2000. 4. F. de Fornel, Evanescent Waves From Newtonian Optics to Atomic Optics, Springer - Verlag, Berlin 2001.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

**********************************************

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

************************************************

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (P2658) Computational Sciences (2612V078) Computational Sciences P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P2658) Computational Sciences (2612V078) Computational Sciences K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P2658) Computational Sciences (2612V078) Computational Sciences P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P2658) Computational Sciences (2612V078) Computational Sciences K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P2658) Computational Sciences (2612V078) Computational Sciences P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P2658) Computational Sciences (2612V078) Computational Sciences K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P2658) Computational Sciences (2612V078) Computational Sciences P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P2658) Computational Sciences (2612V078) Computational Sciences K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2658) Computational Sciences (2612V078) Computational Sciences P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2658) Computational Sciences (2612V078) Computational Sciences K English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner