9360-0203/01 – Fylosilikáty jako nanoplniva a matrice pro funkční nanostruktury (FN)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity10
Garant předmětuRNDr. Marta Valášková, DSc.Garant verze předmětuRNDr. Marta Valášková, DSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHM80 RNDr. Marta Valášková, DSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Přípravy, hodnocení a použití silikátů ve funkci (1) nanoplniv do různých polymerů, (2) silikátových podložek (nosičů) anorganických i organických látek. Funkční vlastnosti kompozitu v závislosti na typu fylosilikátů, koncentraci použitého prekurzoru a postupu přípravy, (3) směsí silikátů do keramické složky v nanokompozitech a jejich modifikace do porézních nanokompozitů s ohledem na požadované vlastnosti (nanokompozity frikční s odolností proti otěru a vysokým teplotám, nanokompozity pro sanitární a medicínské účely chemicky stabilní, zdravotně i ekologicky nezávadné).

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Charakterizace vybraných typů vrstevnatých struktur jílových minerálů kaolinitu, mastku, montmorillonitů a vermikulitu a jejich mechanické a chemické modifikace. Účelem modifikace struktur těchto vrstevnatých silikátů je příprava menších částic, jílových podložek nanočástic kovů a oxidů kovů, jílových nanoplniv do polymerů a jílových prekurzorů do keramických nanokompozitů

Povinná literatura:

1. Z. Weiss, M. Kužvart, Jílové minerály, jejich nanostruktura a vlastnosti, UK Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0868-5. 2. M. Valášková: Vybrané Vrstevnaté Silikáty a jejich Modifikované Nanomateriály, CERM 2012, ISBN 978-80-7204-811-3, 148 s.

Doporučená literatura:

V. Hanykýř, J. Kuntzendorfer: Technologie keramiky, Vega s.r.o, 2000, 286 stran, ISBN 80-900860-6-3 V Konta J.: keramické a sklářské suroviny. Univerzita Karlova Praha 1982. Číčel B., Novák I., Horváth I.: Mineralógia a kryštalochémia ílov. Veda, Vydavatelstvo SAV, Bratislava 1981

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracovat seminární práci dle zadání garanta předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přípravy silikátů k jejich použití ve funkci (1) nanoplniv s cílem zlepšení mechanických a dosažení nových specifických vlastností (např. antibakteriálních) kompozitů typu jíl/polymer; (2) silikátových podložek (nosičů) anorganických i organických látek, které předurčují vlastnosti vysrážených nanočástic kovů nebo organických molekul na jejich povrchu; (3) prekurzoru směsí silikátů do keramické složky v nanokompozitech, které zlepšují požadované vlastnosti kompozitu (tvrdost, porozitu, odolnost vůči vysokým teplotám). Struktura silikátů a nanokompozitů z nich připravených hodnocena pomocí laboratorních metod. Interpretace výsledků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3942) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.