9360-0204/02 – Fyzikální chemie (FCHN)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozvinout znalosti v oblasti termodynamiky a kinetiky chemických reakcí v homogenních a heterogenních soustavách. Student po absolvování má základní přehled o teoriích chemických reakcí, matamatickém aparátu jejich popisu a využití v praxi.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí fyzikální chemie, které studenti budou rozvíjet v dalších navazujících předmětech, jako např. analytická chemie, kvantová chemie, metody studia nanomateriálů. Hlavní důraz je kladen na získání znalostí chemické termodynamiky, rovnováh v systémech neelektrolytů i elektrolytů, rovnováh homogenních i heterogenních chemických reakcí. Druhá stěžejní část se věnuje popisu kinetiky a teorií mechanismu chemických reakcí.

Povinná literatura:

1. W. J. Moore, Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979. 2. E. D. Ščukin, A. V. Percov, E. A. Amelinová, Koloidní chemie, Academia, Praha 1990. ISBN 80-200-0259-6. 3. S. S. Voluckij, Kurz koloidní chemie, SNTL Praha 1984

Doporučená literatura:

1. P. W. Atkins, J. Paula, Atkin´s Physical Chemistry, Oxford UP 2003. ISBN 0198792859L. 2. R. M. Pashley, Applied Colloid and Surface Chemistry, Wiley 2004. ISBN: 0470868821. 3. J. Pouchlý, Fyzikální chemie makrolomelukárních a koloidních soustav, Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2008. ISBN 978-80-7080-674-6. 4. Nanotechnology/Physical Chemistry of Surfaces, http://en.wikibooks.org/wiki/Nanotechnology/Physical_Chemistry_of_Surfaces. 5. Nerovnovážná termodynamika a její aplikace, http://nelterm.kof.zcu.cz/.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemným testem a ústní rozpravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracovat seminární práci dle zadání garanta předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň předmětu lze rozdělit na několik základních témat: • Termodnymika chemických reakcí (aplikace termodynamických zákonů na chemické děje, chemické rovnováhy a jejich popis, vliv prostředí na chemickou rovnováhu, elektrochemické rovnováhy, základy nerovnovážné termodynamiky, využití). • Chemická kinetika (formální kinetika, reakce v plynné skupenství, na povrchu pevné látky, reakce v roztoku, experimentální metody chemické kinetiky, mechanismus chemické reakce). • Koloidní soustavy (příprava a stabilita koloidních soustav, optické vlastnosti koloidních soustav a experimentální metody jejich studia, molekulárně kinetické vlastnosti koloidních soustav, elektrické vlastnosti koloidních soustav, praktické využití koloidních systémů). • Specifika chemických dějů na povrchu (termodynamika a kinetika chemických reakcí na povrchu, adsorpce a desorpce).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0613D140021) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0613D140021) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0613D140021) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0613D140021) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0613D140021) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0613D140021) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0613D140021) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0613D140021) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0613D140021) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0613D140021) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.