9360-0207/01 – Metody organické analýzy pro charakterizaci nanostrukturovaných materiálů (MOA)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšíření znalostí v oblasti analytických metod pro kvalitativní i kvantitativní organickou analýzu, které lze aplikovat na charakterizaci a testování účinnosti nanostrukturovaných materiálů (sorbentů, katalyzátorů apod.), nanomateriálů s antibakteriálními účinky a sledování interakcí nanostrukturovaných materiálů a nanočástic s jinými materiály, např. s organickými látkami či biologickými tkáněmi apod.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je rozšíření znalostí v oblasti analytických metod pro kvalitativní i kvantitativní organickou analýzu, které lze aplikovat na charakterizaci a testování účinnosti nanostrukturovaných materiálů (sorbentů, katalyzátorů apod.), nanomateriálů s antibakteriálními účinky a sledování interakcí nanostrukturovaných materiálů a nanočástic s jinými materiály, např. s organickými látkami či biologickými tkáněmi apod. První část je věnována studiu chromatografických metod ve spojení s hmotnostními detektory GC/MS, GC/MSn, LC/MS, LC/MSn a využití gelové permeační chromatografie. Dále bude pozornost zaměřena na pokročilé spektroskopické metody: NMR, vysokorozlišovací ESR, IČ a Ramanovu spektroskopii a hmotnostní spektrometrii a možnosti jejich aplikace. Druhá část je zaměřena na práci s chromatografickými a spektroskopickými záznamy s cílem prohloubit studentovy schopnosti využívat zmíněných metod. Student získá základní dovednosti pro práci s naměřenými chromatografickými a spektroskopickými záznamy. Třetí část je zaměřena na vlastní praktickou přípravu a vývoj potřebných analytických metod s cílem prohloubit studentovy znalosti v oblasti vlastního provedení analýzy s ohledem na zajištění kvality výsledků a dodržení zásad správné laboratorní praxe. Student získá dovednosti pro přípravu vzorků a jejich analýzu, tak aby byl schopen produkovat kvalitní a věrohodná data, včetně schopnosti validace metody a vyjádření nejistoty měření, zejména pro chromatografické metody.

Povinná literatura:

H. J. Hübschmann, Handbook of GC/MS (Sec. Ed.), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., KGaA, Weinheim 2008. ISBN 978-3-527-31427-0. M. C. McMaster, LC/MS, John Wiley&Sons, New York 2005. ISBN 978-047-16553-12. G. Gauglitz, T. Vo-Dinh, Handbook of Spectroscopy, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2005. ISBN 978-3-527-29782-5. J. D. Winefordner, Sample Preparation Techniques in Analytical Chemistry, Volume 162, John Wiley & Sons, Inc. 2003. ISBN 0-471-32845-6.

Doporučená literatura:

M. C. Mc Master, GC/MS (Sec. Ed.), John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ, USA 2007. ISBN 978-047-010163-6. S. Wartewig, IR and Raman Spectroscopy: Fundamental Processing, VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2003. ISBN 3-527-30245-X. R. G. Brereton, Applied Chemometrics for Scientists, John Wiley & Sons, New York 2007. ISBN 9780470016862.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Chromatografické metody, hmotnostní spektrometrie. Spojení chromatografických metod s hmotnostní spektrometrií, aplikace. Spektroskopické metody v organické analýze, IR a Ramanova spektroskopie, aplikace. Nukleární magnetická resonance a elektronová paramagnetická resonance, aplikace. Vyhodnocování chromatografických záznamů. Práce s hmotnostními spektry. Základní principy a postupy při vyhodnocení spekter IR spektroskopie. Základní principy a postupy při vyhodnocení spekter Ramanovy spektroskopie. Základní principy a postupy při vyhodnocení NMR spekter. Základní principy a postupy při vyhodnocení EPR (ESR) spekter. Příprava a vývoj analytické metody pro organickou analýzu. Validace metody. nejistota měření. Zásady správné laboratorní praxe a managementu kvality v analytické laboratoři.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3942) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.