9360-0209/01 – Nanotribologie a frikční kompozity (NFK)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM24 doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie třecího procesu a jeho významu pro praktické aplikace, zejména pro použití v brzdových systémech vozidel silničních, kolejových, ale také letadel a různých speciálních strojů. Bude probrán vývoj frikčních teorií a frikčních materiálů a dále složení a technologie výroby současných frikčních kompozitů pro různé aplikace. Pozornost bude věnována vlastnímu frikčnímu procesu a modifikaci frikčního kompozitu vlivem tření, jednak se zaměřením na charakterizaci třecího procesu, jednak na vliv otěrového materiálu, včetně vznikajících nanočástic, na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

The aim is to acquaint students with the basic theory of the friction process and its importance for practical applications, especially for use in brake systems of road vehicles, rail, but also aircraft and various special machines. The development of friction theories and friction materials and the composition and technology of current friction composites for various applications will be discussed. Attention will be paid to actual friction process and modification composite during friction process, both focusing on the characterization of the friction process, both the influence wear material, including nanoparticles on the environment and human health.

Povinná literatura:

1. J. Bečka, Tribologie, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997. 2. P. Blaškovič, J. Balla, M. Dzimko, Tribológia, Vydavatelstvo ALFA, Bratislava 1990. 3. R. Limpert, Brake design and safety, SAE International, 2011 4. V. Tomášek, Frikční kompozity pro brzdové systémy automobilů a metody jejich charakterizace, VŠB - TUO 2009. ISBN 978-80-248-2085-9.

Doporučená literatura:

1. E. Gnecco, E. Meyer, Fundamentals of Friction and Wear on the Nanoscale, Springer, 2007 2. H. Smales, Friction Materials - Black Art or Science?, Proc. Instn. Mech. Engrs., vol. 209, Part D, Journal of Automobile Engineering 1995, p. 151 -157. 3. B. Bhushan, J. N. Israelachvili, U. Landman, Nanotribology: friction, wear and lubrication at the atomic scale, Nature, vol. 374, no. 13, April 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracovat seminární práci dle zadání garanta předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy teorie třecího procesu Vývoj frikčních teorií Současné frikční teorie Tření v nanorozměrech 2. Vývoj frikčních materiálů Historie vývoje frikčních materiálů Frikční kompozity uhlík – uhlík Frikční kompozity na bázi organických pryskyřic Sintrované kovové frikční materiály 3. Mechanické zkoušky frikčních kompozitů Silniční zkoušky Laboratorní testovací zařízení (dynamometry) 4. Metody charakterizace frikčních materiálů a produktů třecího procesu Metody chemické analýzy (XRF, ICP, AAS, IRS) Metody strukturní a fázové analýzy (XRD, SEM + EMA, IRS) Termická analýza a analýza produktů tepelného rozkladu 5. Modifikace frikčního kompozitu vlivem třecího procesu Tvorba frikční vrstvy na povrchu kompozitu Suspendovaný a sedimentovaný podíl otěrového materiálu Tvorba nanočástic při třecím procesu 6. Reakce frikčních kompozitů s vodou a roztoky solí Tvorba korozních produktů a jejich vliv na třecí vlastnosti Mechanizmus reakcí frikčních kompozitů s roztoky solí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3942) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 letní