9360-0211/01 – Speciální metody analytické chemie (SMACH)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM24 doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se blíže seznámí s metodami chemické analýzy materiálů se zaměřením na analýzu nanomateriálů. Pozornost bude věnována zejména vybraným spektrálním metodám. Budou probrány metody rentgenové spektrální analýzy a emisní spektrální analýzy s doutnavým výbojem pro analýzu velmi tenkých vrstev. Dále budou představeny metody spektrální analýzy v kombinaci s elektronovými mikroskopy pro charakterizaci mikro- a nano- částic a Ramanova spektrometrie v kombinaci s mikroskopem.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

1. Z. Holzbecher, J. Churáček, Analytická chemie. SNTL, Praha 1987. 2. J. Kenkel, Analytical Chemistry for Technicians, Third Edition, CRC 2002. 3. R. Tertian, F. Claisse, Priciples of Quantitative X-Ray Fluorescence Analysis, Hayden & son Ltd, London 1982.

Doporučená literatura:

1. J. Zýka, aj., Analytická příručka, 2. díl, SNTL, Praha 1988. 2. E. P. Bertin, Principles and Practice of X-Ray Spectrometric Analysis, Plenum Press, New York - London 1975. 3. V. Hulínský, K. Jurek, Zkoumání látek elektronovým paprskem, SNTL, Praha 1982. 3. D. B. Williams, Practical Analytical Electron Microscopy in Materials Science, Verlag chemie international, Florida - Basel 1984. 4. N. Yao, Z. L. Wang (Eds.), Handbook of microscopy for nanotechnology, Kluwer Acadenic Publishers, Boston 2005. 5. Kolektiv autorů: Sborník přednášek kurzu Rentgenová spektrometrie, 2 THETA, Český Těšín 2005. ISBN: 80-86380-17-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracovat seminární práci dle zadání garanta předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Spektrální metody analytické chemie Atomová emisní spektrometrie (buzení jiskrou, doutnavým výbojem, ICP), optické spektrometry, hmotnostní spektrometrie Atomová absorpční spektrometrie (plamenová a elektrotermická atomizace, metoda těkavých hydridů) Rentgenová spektrální analýza, rtg. fuorescenční spektrometrie (XRF), XRF s fokusovaným rtg. svazkem, metoda totálního odrazu, grazing metoda Elektronová spektroskopie (XPS, AES) Molekulová absorpční analýza, oblast UV/VIS, infračervená spektrometrie Ramanova spektrometrie, RS ve spojení s mikroskopem. 2. Elektrochemické metody Konduktometrie, přímá, konduktometrické titrace Potenciometrie, iontově selektivní elektrody, potenciometrické titrace Elektrolytické metody, voltametrie (polarografgie), nové voltametrické metody, coulometrie Elektromigrační separační metody, kapilární elektroforéza, izotachoforéza. 3. Analytická elektronová mikroskopie (AEM) Základy elektronové mikroskopie, interakce elektronového paprsku s hmotou a základní prvky elektronových mikroskopů Transmisní elektronová mikroskopie (TEM), skenovací elektronová mikroskopie (SEM), skenovací transmisní elektronová mikroskopie (STEM. Rentgenová spektrální mikroanalýza, spektrometrie Augerových elektronů Spektrometrie ztrátové energie elektronů (EELS) Fokusovaný iontový svazek (FIB), manipulace se vzorkem v nano-rozměrech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3942) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.