9360-0212/02 – Supramolekulární chemie a design funkčních nanostruktur (SMCH)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOK006 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen definovat pojem „supramolekulární struktura“ a další pojmy z oblasti supramolekulární chemie, klasifikovat různé typy supramolekulárních struktur, diskutovat principy utváření a možnosti využití supramolekulárních struktur, predikovat komplementaritu hostitel-host, charakterizovat supramolekulární struktury metodami molekulárních simulací.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je představit oblast supramolekulární chemie spolu se strukturou a využitím supramolekulárních struktur. Student bude seznámen s intermolekulárními interakcemi, molekulární komplementaritou či problémem samoorganizace supramolekulárních struktur, a to od jednoduchých organických molekul přes biomolekuly až po organo-anorganické interkaláty molekul a vrstevnatých materiálů. Různé druhy supramolekulárních struktur budou ilustrovány řadou příkladů z odborné literatury. Pozornost bude věnována také možnostem využití molekulárního modelování pro charakterizaci supramolekulárních struktur.

Povinná literatura:

ARIGA, K. a T. KUNITAKE. Supramolecular Chemistry – Fundamentals and Applications. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2006. ISBN: 978-3-540-01298-6 FRIESE, V.A. a D.G. KURTH. From coordination complexes to coordination polymers through self-assembly. Current Opinion in Colloid & Interface Science. 2009, roč. 14, č. 2, s. 81-93. DOI: 10.1016/j.cocis.2008.11.001 HOBZA, P. a R. ZAHRADNÍK. Mezimolekulové komplexy. 1. vyd. Praha: Academia, 1988

Doporučená literatura:

SEEMAN, N.C. From genes to machines: DNA nanomechanical devices. Trends in Biochemical Sciences. 2005, roč. 30, č. 3, s. 119-125. DOI: 10.1016/j.tibs.2005.01.007 ČAPKOVÁ, P. s H. SCHENK. Host–guest complementarity and crystal packing of intercalated layered structures. Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry. 2003, roč. 47, s. 1-10. DOI: 10.1023/B:JIPH.0000003826.01697.42

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Písemná seminární práce. Téma seminární práce bude zadáno garantem předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Intermolekulární interakce 2. Inkluzní komplexy a jejich využití 3. Supramolekulární struktury na anorganických substrátech 4. Molekulární samoorganizace 5. Molekulární modelování ve studiu supramolekulárních systémů Cílem předmětu je vysvětlit principy supramolekulární chemie, tzn. povahu intermolekulárních interakcí, molekulární komplementaritu receptoru a substrátu a samoorganizaci molekulárních struktur. Tyto principy budou ilustrovány na řadě příkladů supramolekulárních struktur využitelných v chemii, fyzice, biologii a medicíně. V rámci předmětu budou ukázány metody molekulárního modelování vhodné pro studium supramolekulárních struktur.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2658) Výpočetní vědy (2612V078) Výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.