9360-0216/01 – Magnetooptika (MO)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIS50 prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se s principy lineárních a kvadratických magnetooptických jevů, popisem pomocí magnetooptického tenzoru, modelováním magnetooptických jevů v tenkých vrstvách v reflexi a transmisi, magnetooptikou periodických struktur a fotonických krystalů a nelineární magnetooptikou. Součástí je mikroskopický popis magnetooptických jevů a magnetooptika heterogenních materiálů. Důraz je kladen na aplikace v magnetooptické vektorové magnetometrii, Kerrově mikroskopii pro pozorování magnetických domén, v magnetooptických senzorech a izolátorech.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

1. A. K. Zvezdin and V. A. Kotov, Modern magnetooptics and magnetic materials, Institute of Physics Publishing 1997. 2. S. Višňovský, Optics of magnetic multilayers and nanostructures, CRC Press, Taylor & Francis 2006. 3. M. Mansuripur, The physical principles of magneto-optical recording, Cambridge University Press 1995. 4. R. M. A. Azzam, N. M. Bashara, Ellipsometry and polarized light, North-Holland, Amsterdam 1977.

Doporučená literatura:

1. P. Yeh, Optical waves in layered media, Wiley 1988. 2. S. Sugano and N. Kojima, Magneto-optics, Springer 1999. 3. V. V. Eremenko, Magneto-optics and spectroscopy of antiferromagnets, Springer 1992.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracovat seminární práci dle zadání garanta předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní témata předmětu: • Fyzikální princip magnetooptických jevů (reflexní, transmisní a emisní magnetooptické jevy - Kerrovy jevy, Faradayův, Voigtův jev, Zeemanovy jevy - mikroskopické modely magneto-optických jevů, klasický oscilátorový model, semiklasický model, sumační relace, symetrie tenzoru permitivity, lineární, kvadratický magnetooptický tenzor v krystalech se sníženou symetrií, modelování magnetooptických jevů, maticový formalizmus, magneto-optické úhly, nelineární magnetooptika, citlivost k symetrii povrchů, generace druhé harmonické). • Experimentální magnetooptické konfigurace (metoda zkřížených polarizátorů, diferenční metoda, modulační metody: modulace elipticity, modulace azimutu v nulovací metodě, metody separace magnetooptických jevů, vliv kvadratických jevů, hloubková a materiálová citlivost magnetooptických metod, magnetooptické vlnovodné jevy). Aplikace magnetooptických jevů (studium magnetických vlastností tenkých vrstev a nanostruktur, magnetooptická vektorová magnetometrie, časově rozlišená magnetooptická magnetometrie, magnetooptická mikroskopie, pozorování magnetických domén, near-field magnetooptická mikroskopie, magnetooptické izolátory a cirkulátory, magnetofonické krystaly, integrovaný izolátor, magnetooptické jevy ve vlnovodech, magnetooptické senzory, nereciproční součástky).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3942) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.