9360-0225/01 – Vlnová a fotonová optika (VFO)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, FBI, FAST, FEI, HGF, FMT, USPUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá vlnovou a fotonovou optikou. Důraz je kladen na pochopení fyzikálních principů a také na vazbu s oblastí aplikační. Předmět zahrnuje partie elektromagnetické optiky, včetně polarizační optiky, optiky anizotropního prostředí, interference, difrakce, statistické optiky, fotonové optiky, laserů a nelineární optiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá vlnovou a fotonovou optikou. Důraz je kladen na pochopení fyzikálních principů a také na vazbu s oblastí aplikační. Předmět zahrnuje partie elektromagnetické optiky, včetně polarizační optiky, optiky anizotropního prostředí, interference, difrakce, statistické optiky, fotonové optiky, laserů a nelineární optiky.

Povinná literatura:

B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Základy fotoniky, Matfyzpress, Praha 1994, (Fundamentals of photonics, Willey, New York, 2nd Ed. 2004) M. Born, E. Wolf, Principles of Optics, Pergamon, Oxford 1980F A. Jenkins, H. E. White, Fundamentals of optics, 4th ed. McGraw-Hill, 1981 E. Hecht, Optics, 2nd ed. Addison-Wesley, 1987

Doporučená literatura:

L. Mandel, E. Wolf, Optical coherence and quantum optics, Cambridge, New York, 1995 časopisecké zdroje Applied Optics, Optics Communications, J. Opt. Soc. Am. A,B, Optics Express, atd.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Pochopit základní principy vlnové a fotonové optiky. Důraz je kladen na pochopení fyzikálních principů a také na vazbu s oblastí aplikační. Předmět zahrnuje partie elektromagnetické optiky, včetně polarizační optiky, optiky anizotropního prostředí, interference, difrakce, statistické optiky, fotonové optiky, laserů a nelineární optiky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I.Elektromagnetická optika 1.vlnová rovnice a její řešení, energie elektromagnetického záření, hraniční podmínky Maxwellových rovnic 2.Gaussův svazek, svazková optika 3.ztrátové prostředí, komplexní index lomu, optické vlastnosti dielektrik, kovů a polovodičů II.Polarizace světla a optika anizotropního prostředí 4. maticový popis polarizace světla, odraz a lom na rozhraní, Fresnelovy vztahy 5. optika anizotropního prostředí a krystalová optika, polarizační součástky, využití polarizace světla III. Interference a difrakce v optice, statistická optika 6. interference světla a základy interferometrie 7. difrakce, skalární a vektorová teorie difrakce, Fourierova optika 8. polychromatické světlo, interference částečně koherentního světla, šíření funkce vzájemné koherence 9. rozptyl na sférických částicích, teorie efektivního prostředí IV. Fotonová a nelineární optika 10. statistické vlastnosti světla, fotonová optika 11. kvantové stavy světla, interakce fotonů s látkou, princip laseru 12. nelineární optická prostředí, aplikace jevů nelineární optiky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3942) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3942) Nanotechnologie (3942V001) Nanotechnologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku