9360-0228/02 – Publikování výsledků vědecké práce (PVVP)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí praktických postupů pro publikaci vědeckých výsledků v odborných časopisech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí postupů pro publikaci vědeckých výsledků v odborných časopisech. Předmět zahrnuje problematiku impaktních faktorů, rozdělení do kvartilů, recenzního a editorského řízení, formální stránku přípravy rukopisu. Součástí absolvování předmětu je publikace vlastních výsledku výzkumu studenta v impaktovaném časopise. Na výuce předmětu se podílí převážně školitel studenta.

Povinná literatura:

W. Germano, Getting It Published, 2nd Edition: A Guide for Scholars and Anyone Else Serious About Serious Books 2008 Greco, A. N., "Academic Libraries and the Economics of Scholarly Publishing in the Twenty-First Century: Portfolio Theory, Product Differentiation, Economic Rent, Perfect Price Discrimination, and the Cost of Prestige". Journal of Scholarly Publishing. 47 (1): 1–43 (2015) N. Cary and S. Watt. "Scholarly Books" and "Peer Review" in Academic Keywords: A Devil's Dictionary for Higher Education 2000 C. Tenopir, D. King. "Towards Electronic Journals: Realities for Librarians and Publishers. SLA, 2000 J. J. Wellington,Getting published : a guide for lecturers and researcher, RoutledgeFalmer, 2003

Doporučená literatura:

J. G. Keith, Open Access: An Introduction. ERCIM News 64. January 2006 Time to break academic publishing's stranglehold on research". New Scientist. 21 November 2018

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

ústní zkouška, kontrola publikace výsledků výzkumu

E-learning

Další požadavky na studenta

Student bude publikovat výsledky svého vlastního výzkumu v časopise s impaktním faktorem.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Impaktní faktor časopisu, rozdělení časopisů do kvartilu, decilů, open access 2. Recenzní a editorské řízení 3. Příprava manuscriptu po formální a obsahové stránce, etické otázky 4. Tématické rozdělení časopisů, výběr vhodného publikačního media, copyright 5. Jiné formy vědeckých výstupů, scientometrie, ochrana duševního vlastnictví

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.