9360-0229/02 – Speciální metody analytické chemie (SMACH)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými instrumentálními metodami anorganické analýzy nanomateriálů, jako jsou spektrální metody v rentgenové, UV a viditelné oblasti spektra, metody strukturní a fázové analýzy, jejich spojení se zobrazovacími technikami. Budou rovněž diskutovány elektrochemické metody a jejich uplatnění v chemické analýze nanomateriálů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na metody anorganické analýzy nanomateriálů. Pozornost bude věnována zejména vybraným spektrálním metodám jako jsou metody rentgenové spektrální analýzy, absorpční a emisní metody v ultrafialové a viditelné oblasti spektra, metody využívané pro chemickou analýzu tenkých vrstev a přímou chemickou analýzu mikro- a nano- částic. Uvedené metody budou doplněny o přehled moderních sofistikovaných kombinací metod jako je např. kombinace elektronového mikroskopu s Ramanovou spektroskopií nebo rentgenovou difrakcí. V další části budou rovněž uvedeny metody analytické chemie využívající nanomateriály. Podle zaměření disertační práce studenta budou vybrány metody, u kterých si ověří teoretické znalosti také experimentálně.

Povinná literatura:

Labuda, J. a kol. Analytická chémia, STU Bratislava, 2014. ISBN: 9788022742429M Karlík, M. Úvod do transmisní elektronové mikroskopie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04729-3 Higson, S. P. J. Analytical Chemistry, Oxford Univesity Press, 2005. ISBN: 9Yao, N., Wang, Z. L. (Eds.). Handbook of microscopy for nanotechnology, Kluwer Acadenic Publishers, Boston 2005.780198502890

Doporučená literatura:

PLŠKO, E. Všeobecná analytická chémia. Český Těšín: 2 Theta, 2011. ISBN 978-80-86380-61-2 JOSKA, L. a PŘIKRYLOVÁ, K. Speciální chemické a instrumentální analytické metody. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 1990. ISBN 80-7080-060-7. Kolektiv autorů: Sborník přednášek kurzu Rentgenová spektrometrie, 2 THETA, Český Těšín 2005. ISBN 80-86380-17-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce na zadané téma v min rozsahu 5 stran formátu A4, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracovat seminární práci dle zadání garanta předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Spektrální metody analytické chemie Atomová emisní spektrometrie (buzení jiskrou, doutnavým výbojem, ICP), optické spektrometry, hmotnostní spektrometrie Atomová absorpční spektrometrie (plamenová a elektrotermická atomizace, metoda těkavých hydridů) Rentgenová spektrální analýza, rtg. fuorescenční spektrometrie (XRF), XRF s fokusovaným rtg. svazkem, metoda totálního odrazu, grazing metoda Elektronová spektroskopie (XPS, AES) Molekulová absorpční analýza, oblast UV/VIS, infračervená spektrometrie Ramanova spektrometrie, RS ve spojení s mikroskopem 2. Elektrochemické metody Konduktometrie, přímá, konduktometrické titrace Potenciometrie, iontově selektivní elektrody, potenciometrické titrace Elektrolytické metody, voltametrie (polarografgie), nové voltametrické metody, coulometrie Elektromigrační separační metody, kapilární elektroforéza, izotachoforéza 3. Analytická elektronová mikroskopie (AEM) Základy elektronové mikroskopie, interakce elektronového paprsku s hmotou a základní prvky elektronových mikroskopů Transmisní elektronová mikroskopie (TEM), skenovací elektronová mikroskopie (SEM), skenovací transmisní elektronová mikroskopie (STEM. Rentgenová spektrální mikroanalýza, spektrometrie Augerových elektronů Spektrometrie ztrátové energie elektronů (EELS) Fokusovaný iontový svazek (FIB), manipulace se vzorkem v nano-rozměrech

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.