9360-0232/02 – Pokročilé metody přípravy anorganických nanomateriálů a kompozitů (PMP)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIM75 prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět poskytne studujícímu systematický přehled metod používaných pro přípravu anorganických materiálů a to počínaje historickými a tradičními metodami přípravami částic a vláken až po současné přístupy k přípravě, kde důležitou oblasti je nanotechnologie. V další části předmětu bude student seznámen s metodami a podmínkami zapracování nanoplniv do matrice pro získání nanokompozitu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Nanokompozity představují velkou oblast ve vědě a v několika průmyslových odvětvích. V posledních několika letech byl velký zájem přizpůsobit strukturu a složení materiálů velikostem nanometrového měřítka. Proto je mimořádně důležité systematické přezkoumání přípravy, vlastností a aplikací různých nanokompozitů. Techniky přípravy zahrnují sol gelový proces, in-situ polymeraci, proces míchání roztoků, proces míchání taveniny a in-situ interkalativní polymeraci. Vlastnosti nanokompozitů, jako je mechanické, optické, reologické, zpomalení hoření a dielektrické chování, antimikrobiální, frikční a jiné jsou diskutovány.

Povinná literatura:

SIMHA MARTYNKOVA, Gražyna, ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Introduction to Nanocomposite Science of Layered and Tubular Materials, New York, Nova Science Publishers, 2012, ISBN 978-1-60741-739-2 SIMHA MARTYNKOVA, Gražyna, ČECH BARABASZOVÁ, Karla,PLACHA, Daniela, Introduction to nanocomposite science of layered and tubular materials: preparation and application, Repronis, 2018, ISBN978-80-7329-445-8 ANCINI Lorenzo H. ESPOSITO, Christian L. Nanocomposites: Preparation, Properties and Performance, New York, Nova Publishers, 2008. ISBN 978-1-60456-798-4

Doporučená literatura:

VASILIEV, Valery V., MOROZOV Evgeny V. Advanced Mechanics of Composite Materials. Amsterdam: Elsevier, 2007. ISBN 978-0-08-045372-9 ELSSNER, Gerhard. Ceramics and Ceramic Composites Materialographic Preparation. Amsterdam: Elsevier Science B.V., 1999. ISBN 978-0-444-10030-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Předpokládá se základní znalost chemie, fyziky a materiálového inženýrství.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 .Úvod do nastavení základních metod přípravy 2. Metody kondenzace plynů, chemická syntéza par 3. Mechanické opotřebení, chemické srážení 4. Sol-Gel technika, elektrodepozice 5. Metody epitaxie molekulárního paprsku, ionizovaného svazkového svazku, zdroje iontů tekutého kovu 6. Konsolidace, rozprašování a agregace plynů chemickými srážení monomerů 7. Reakce v mikroemulzích a autokomprese

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.