9360-0233/02 – Nanomateriály pro medicínské a farmaceutické aplikace (NFA)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu student získá přehled o možnostech využití nanotechnologií a nanomateriálů v medicínské a farmaceutické oblasti. Bude seznámen s hlavními typy nanomateriálů, které jsou využívány pro medicínské aplikace zejména v oblasti přípravy léčivých látek a transportu léčiv, antimikrobiálních materiálů, biosenzorů, genové terapie, zobrazovacích metod, nanorobotů a diagnostických nástrojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

V rámci předmětu student získá vědomosti o aplikacích nanomateriálů a nanotechnologií v medicínské a farmaceutické oblasti. Budou studovány anorganické i organické materiály, včetně uhlíkatých nanomateriálů a polymerních materiálů a jejich možnosti pro farmaceutické využití, využití v oblasti antimikrobiálních materiálů a rovněž medicínská využití, jako jsou diagnostické zobrazovací metody, genová terapie, biosenzory apod. Pozornost bude věnována rovněž toxikologickým aspektům využití nanomateriálů v této oblasti a současné legislativě relevantní tomuto tématu.

Povinná literatura:

Aguilar, Z.. Nanomaterials for Medical Applications. 1st ed. 2012, Elsevier, pp. 544, ISBN: 9780123850898 Merkus, Henk G., Meesters, Gabriel M. H., Oostra, Wim (Eds.) Particles and Nanoparticles in Pharmaceutical Products. 2018, Springer International Publishing, pp. 446. ISBN: 978-3-319-94173-8 Jince, T., Sabu, T., Nandakumar, K., Jiya, J. Nanoparticles in Polymer Systems for Biomedical Applications. 2018, Apple Academic Press, ISBN: 9781351047876 Muñoz-Bonilla, A., Cerrada, M., Fernández-García, M. (Eds.) Polymeric Materials with Antimicrobial Activity: From Synthesis to Applications. 2015, RSC Publishing, pp. 410. ISBN: 978-1-84973-807-1

Doporučená literatura:

Carrara, S. Nano-Bio-Sensing. 2014, Springer-Verlag New York Inc., pp. 248, ISBN:1489993037 Malsch, N.H. Biomedical Nanotechnology. 2019, CRC Press, pp. 232, ISBN: 9780367392994

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ověření dosažených studijních výsledků bude provedeno hodnocením kvality seminární práce a následně ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student zvládne základy předmětu, znalosti prokáže u zkoušky. Vypracuje seminární práci.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Potenciál nanomateriálů pro biomedicínské aplikace - úvod Anorganické nanomateriály pro biomedicínské aplikace Organické nanomateriály pro biomedicínské aplikace Uhlíkaté nanomateriály pro biomedicínské aplikace Polymerní materiály a dendrimery Biokompatibilita a funkcionalizace nanomateriálů Nanočástice léčiv Cílený transport léčiv Genová terapie Zobrazovací metody Nanobiosenzory Nanomedicínská zařízení Nanotoxikologie a opatření Legislativa

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.