9360-0234/02 – Metody přípravy nanomateriálů na bázi organických látek (MPO)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit studentovy znalosti v oblasti metod přípravy nanomateriálů na bázi organických látek, např. polymerů, farmaceutických látek, antimikrobiálních látek, dendrimerů apod. Student získá přehled organických materiálů a bude schopen tyto znalosti aplikovat pro vlastní postupy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

V rámci předmětu bude student seznámen s metodami přípravy organických nanočástic a nanomateriálů pro různé aplikace, např. ve farmaceutické a biomedicínské oblasti, a rovněž v elektronice či fotonice. Znalost a porozumění metodám přípravy povedou ke zlepšení vlastností a objevu nových funkcí připravovaných materiálů a umožní studentům dosáhnout požadovaných výsledků v rámci řešení jejich disertační práce.

Povinná literatura:

Allouche. J. Synthesis of organic and bioorganic nanoparticles: An overview of the preparation methods. A Danger or a Promise?: A Chemical and Biological Perspective, Springer-Verlag London Ltd, pp.27-74, 2013, ISBN: 9781447142133 Li, Q. (Ed.). Functional Organic and Hybrid Nanostructured Materials: Fabrication, Properties, and Applications 1st Edition, Wiley-VCH, 2018, pp. 656, ISBN: 978-3527342549 Torres, T., Bottari, G. (Eds.).Organic Nanomaterials: Synthesis, Characterization, and Device Applications, 2013, pp. 614, ISBN: 9781118016015 Rosse, G. (Ed.).Supercritical Fluid Chromatography. De Gruyter, 2015, pp. 2013, ISBN: 978-3110500752

Doporučená literatura:

Atwood, J.L., Steed, J.W. (Eds.).Organic Nanostructures, Wiley-VCH, 2008, pp. 370, ISBN: ISBN: 978-3-527-31836-0 Pascual, C.D., Subra-Paternault, P. Supercritical Fluid Nanotechnology: Advances and Applications in Composites and Hybrid Nanomaterials.Jenny Stanford Publishing, 2015, pp. 566, ISBN: 9789814613408 Mittal, V. Advanced Polymer Nanoparticles: Synthesis and Surface Modifications. CRC Press, 2010, pp. 384, ISBN: 9781439814437 Grumezescu, A. Organic Materials as Smart Nanocarriers for Drug Delivery. Elsevier, 2018, pp. 768, ISBN: 9780128136638

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ověření dosažených studijních výsledků bude provedeno hodnocením kvality seminární práce a následně ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje seminární práci na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Organické nanomateriály a nanočástice Struktura a morfologie organických nanočástic Polymerní nanočástice, pevné lipidové nanočástice, liposomy, micely Dvou krokové metody, emulzifikace, nízkoenergetické a vysokoenergetické emulgace Tvorba nanočástic z emulzí - evaporace rozpouštědla, difúze rozpouštědla, vysolování, gelace emulzních kapiček Typy polymerací Jednokrokové metody Nanoprecipitační metoda Dialýza, desolvatace, gelace Superkritická fluidní technologie Sprejové sušení Syntéza MOF struktur Polymerní nanokompozity Aplikace organických nanomateriálů a nanočástic

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.