9360-0235/02 – Modifikace a funkcionalizace povrchu uhlíkatých nanomateriálů (MFU)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studentů s postupy pro modifikace a funkcionalizace povrchu uhlíkatých nanomateriálů. Student bude schopen tyto postupy aplikovat a hodnotit při řešení své disertační práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

V rámci předmětu získá student přehled o možnostech modifikace povrchu uhlíkatých nanomateriálů a metodách kovalentních a nekovalentních funkcionalizací. Metody budou doplněny příklady vhodných aplikací. Rovněž budou uvedeny metody pro charakterizace výsledných produktů.

Povinná literatura:

Ferreira, F.V., Cividanes, L., Brito, F.S., de Menezes, B.R.C., Franceschi, W., Nunes Simonetti, E.A., Thim, G.P. Functionalizing Graphene and Carbon Nanotubes, Springer International Publishing, 2016, pp. 63. ISBN: 978-3-319-35109-4 Georgakilas, V. Functionalization of Graphene, Wiley-VCH, 2014, pp. 424, ISBN: 978-3527335510 Kumar Thakur, V., Kumari Thakur, M. Chemical Functionalization of Carbon Nanomaterials: Chemistry and Applications. CRC Press, 2015, pp. 1101, ISBN: 978-1482253948 Kharissova, O.V., Kharisov, B.I. Solubilization and Dispersion of Carbon Nanotubes, Springer International Publishing AG, 2017, pp. 250, ISBN: 3319629492

Doporučená literatura:

Hirsch, A.,Vostrowsky, O. Functional Organic Materials: Syntheses, Strategies and Applications, Wiley-VCH, 2007, 1-118, ISBN: 9783527313020. Nishiwaki, M. Methods and Applications of Cycloaddition Reactions in Organic Syntheses. Wiley-VCH,2014, pp. 660, ISBN: 9781118299883. Dimiev, A.M., Eigler, S.(Eds.) Graphene Oxide: Fundamentals and Applications. Wiley-VCH,2017, pp. 435, ISBN: 9781119069409.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ověření dosažených studijních výsledků bude provedeno hodnocením kvality seminární práce a následně ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje seminární práci na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Modifikace a funkcionalizace povrchu uhlíkatých nanomateriálů obecně Reakční mechanismy a související změny ve struktuře a vlastnostech uhlíkatých nanomateriálů Hydrogenace, fluorace, oxidace, reakce s volnými radikály Kovalentní funkcionalizace Funkcionalizace pomocí kationtové, aniontové a radikálové polymerace - metody ATRP, RAFT, NMRP, ROP Funkcionalizace pomocí "click" chemických reakcí Cykloadiční reakce s použitím biomolekul, makromolekul a kovových nanohybridů Elektrochemická polymerace Nekovalentní funkcionalizace - hydrofobní a elektrostatické interakce Konjugované sloučeniny, polymery Dopování Vlastnosti modifikovaných a funkcionalizovaných uhlíkatých materiálů Metody charakterizace funkcionalizovaných uhlíkatých materiálů Aplikace funkcionalizovaných uhlíkatých materiálů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.