9360-0236/02 – Nanotechnologie pro životní prostředí a udržitelný rozvoj (NEA)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s významem nanotechnologií pro životní prostředí a udržitelný rozvoj. Student získá přehled v této oblasti, který může dále aplikovat při řešení své disertační práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

V rámci předmětu bude student seznámen s oblastmi, pro které mají nanotechnologie a nanomateriály význam. Jedná se o nanotechnologie, které přináší úsporu ve využívání materiálů a energií a snižují množství odpadů, dále o technologie, které jsou využívány pro dekontaminace životního prostředí a nanotechnologie, které umožňují detekci látek v prostředí. Poslední oblast zahrnuje negativní vliv nanotechnologií a nanomateriálů na životní prostředí a lidské organismy.

Povinná literatura:

Nascimento, R., Pastor Ferreira, O., De Paula Vicente, A., Neto, S. Nanomaterials Applications for Environmental Matrices, Elsevier, 2019, pp. 528, ISBN: 9780128148297 Fulekar, M. H., Pathak, B. Environmental Nanotechnology. CRC Press, 2017, pp. 340, ISBN: 9781498726238 Wiesner, M., Bottero, J.-Y. Environmental Nanotechnology: Applications and Impacts of Nanomaterials,2nd Edition, McGraw-Hill Education, 2016, pp. 416, ISBN: 978-0071828444

Doporučená literatura:

Wang, X., Chen, X. (Eds.). Novel Nanomaterials for Biomedical, Environmental and Energy Applications (Micro and Nano Technologies). Elsevier, 2018, pp. 493, ISBN: 978-0128144978 Pillai, S. C., Lang, Y. Toxicity of Nanomaterials: Environmental and Healthcare Applications. CRC Press, 2019, pp. 246, ISBN: 9781138544307 Kharisov, B.I., Kharissova, O. V. Nanomaterials for Environmental Protection. Wiley, 2015, pp. 592, ISBN: 978-1118496978

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ověření dosažených studijních výsledků bude provedeno hodnocením kvality seminární práce a následně ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje seminární práci na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Nanotechnologie a jejich význam pro životní prostředí Legislativa pro aplikace nanotechnologií a nanomateriálů Nanotechnologie a udržitelný rozvoj Nanotechnologie pro výrobu a skladování energie "Smart" materiály šetřící životní prostředí Nanotechnologie pro detekci chemických látek v prostředí Nanotechnologie pro dekontaminaci životního prostředí Adsorpční materiály pro záchyt znečišťujících látek Membrány a filtry pro čištění odpadních vod a plynů Antimikrobiální materiály Katalyzátory a fotokatalyzátory Aplikace nanomateriálů při produkci potravin Vliv nanotechnologií na životní prostředí Toxicita a ekotoxicita nanomateriálů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.