9360-0237/02 – Termodynamika a kinetika nanomateriálů (TKN)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s pokročilými metodami studia termodynamiky a kinetiky chemických reakcí jak ze stránky teoretické, tak experimentální. Po absolvování předmětu by měli být schopni své znalosti aplikovat na konkrétní metody přípravy nanomateriálů a studia fotokatalytických vlastností nanomateriálů nebo nanokompozitů. Součástí předmětu je i krátký úvod k teorii chemických reaktorů, která by měla studentům pomoci v realizaci experimentů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na metody studia termodynamiky a kinetiky chemických reakcí jak ze stránky teoretické, tak experimentální. Studenti budou seznámeni s výpočtovými metodami chemické termodynamiky a kinetiky, které budou moci uplatnit při plánovaní a vyhodnocování experimentu.

Povinná literatura:

P. W. Atkins, J. Paula, Fyzikální chemie, Editor překladu P. Chuchvalec, VŠCHT, Praha 2013. ISBN 978-80-7080-830-6 J. Vohlídal: Chemická kinetika. Karolinum, Praha, 2001 P. W. Atkins, J. Paula, Atkin´s Physical Chemistry, Oxford UP 2003. ISBN 0198792859L

Doporučená literatura:

J. Ilavský a kol. Aplikovaná chemická kinetika a teória reaktotov, Alfa, 1990, ISBN 80-05-00599-7 S. Kotrlý, L. Šucha, Chemické rovnováhy v anaytické chemii, SNTL 1988

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce na zadané téma v min rozsahu 5 stran formátu A4, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracovat odborné pojednání na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu 1. Chemická termodynamika reagující soustav – termochemické zákony, rovnovážné stavy 2. Rovnováhy v plynných, kapalných a heterogenních systémech 3. Rovnováhy v systémech se simultánně probíhajícími reakcemi 4. Rovnovážné složení v systémech s více reakcemi 5. Kinetika homogenních chemických reakcí 5. Rovnice integrální přeměny pro jednoduché a složité izotermické reakce 6. Rychlostní konstanta, její vyjádření a výpočet. 7. Vyhodnocení izotermických experimentálních údajů chemických reakcí 8. Závislost rovnovážného složení a rychlostní konstanty na chemické reakce na teplotě 9. Vyhodnocení neizotermických experimentálních údajů chemických reakcí 10. Katalyticky ovlivněné chemické reakce 11.-12. Realizace chemické reakce – základy teorie chemických reaktorů 13. -14. Rovnice integrální přeměny pro různé typy realizace chemické reakce

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.