9360-0238/02 – Speciální kapitoly z chemie pevných látek (CHPL)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOK006 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen klasifikovat pevné látky podle vazebných a strukturních kritérií, popsat krystalovou strukturu pomocí prvků a operací symetrie, určit Millerovy indexy a mezirovinné vzdálenosti, klasifikovat silikáty a fylosilikáty, demonstrovat vliv složení a struktury silikátů na jejich vlastnosti, diskutovat praktické využití fylosilikátů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je poskytnutí hlubšího vhledu do problematiky složení a struktury silikátů. Po první, obecné části, zaměřené na základní rozdělení pevných látek, typů krystalických struktur a přístupů k jejich popisu, bude student seznámen s problematikou chemických vazeb v silikátech, s krystalochemickou klasifikací silikátových polyedrů a silikátů a se vztahem mezi strukturou a chemickými vlastnostmi silikátů. Zvláštní pozornost bude věnována fylosilikátům a jejich jednotlivým skupinám, a to nejen ze strukturně-chemického hlediska, ale budou diskutovány rovněž možnosti praktického využití fylosilikátů.

Povinná literatura:

LIEBAU, F. Structural Chemistry of Silicates – Structure, Bonding, and Classification. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo: Springer, 1985. ISBN: 3-540-13747-5 WEISS, Z. a KUŽVART M. Jílové minerály, jejich nanostruktura a využití. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005 WEST, A.R. Solid state chemistry and its applications. 2. Vyd. Chichester: Wiley, 2014, 556 s. ISBN 978-1-119-94294-8

Doporučená literatura:

GRIFFEN, D.T. Silicate Crystal Chemistry. New York, Oxford: Oxford University Press, 1992. ISBN: 0-19-504442-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky jsou ověřeny ústní zkouškou (požadovaný výsledek je > 50 %).

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Klasifikace pevných látek; krystaly, typy vazeb, uspořádání. Jednotková buňka, typy mříží, Millerovy indexy, mezirovinná vzdálenost. Symetrie; prvky a operace symetrie slučitelné s translační periodicitou. Chemické vazby v silikátech. Krystalochemická klasifikace silikátových polyedrů a silikátů. Vztah mezi strukturou a chemickými vlastnostmi silikátů. Jílové minerály, typy fylosilikátů, skupiny planárních fylosilikátů. Praktické využití fylosilikátů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270003) Nanotechnologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270003) Nanotechnologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.