9360-0903/02 – Metody instrumentální analýzy II (MIA)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšíření znalostí v oblasti instrumentálních analytických metod zaměřených na kvalitativní a kvantitativní stanovení chemických látek, zejména v oblasti chromatografických a spektroskopických metod. Získané dovednosti lze následně aplikovat například při charakterizaci a testování účinnosti nově vyvíjených materiálů – sorbentů, katalyzátorů, fotokatalyzátorů, při sledování účinnosti nových technologických procesů a opatření vedoucích ke snížení znečištění životního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je rozšíření znalostí v oblasti instrumentálních analytických metod zaměřených na kvalitativní a kvantitativní stanovení chemických látek, zejména v oblasti chromatografických a spektroskopických metod. Získané dovednosti lze následně aplikovat například při charakterizaci a testování účinnosti nově vyvíjených materiálů – sorbentů, katalyzátorů, fotokatalyzátorů, při sledování účinnosti nových technologických procesů a opatření vedoucích ke snížení znečištění životního prostředí.

Povinná literatura:

• HÜBSCHMANN, H. J. Handbook of GC/MS, Sec. Ed. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., KGaA, 2008. • GAUGLITZ, G., VO-DINH, T. Handbook of Spectroscopy, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2005. • DONG, M. W. Modern HPLC for Practicing Scientists, New York: John Wiley&Sons, 2006. • AHUJA, S., JESPERSEN, N. D. Modern instrumental analysis, Amsterdam: Elsevier, 2006. • WINEFORDNER, J. D. Sample Preparation Techniques in Analytical Chemistry, Volume 162, John Wiley & Sons, Inc, 2003. • BRERETON, R. G. Applied Chemometrics for Scientists, New York: John Wiley & Sons, 2007. • CHURÁČEK, J. Analytická separace látek, Praha: SNTL, 1990. • LEHOTAY, J. Separačné metody v analytickej chémii, Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2009.

Doporučená literatura:

• HÜBSCHMANN, H. J. Handbook of GC/MS, Sec. Ed. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., KGaA, 2008. • GAUGLITZ, G., VO-DINH, T. Handbook of Spectroscopy, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2005. • DONG, M. W. Modern HPLC for Practicing Scientists, New York: John Wiley&Sons, 2006. • AHUJA, S., JESPERSEN, N. D. Modern instrumental analysis, Amsterdam: Elsevier, 2006. • WINEFORDNER, J. D. Sample Preparation Techniques in Analytical Chemistry, Volume 162, John Wiley & Sons, Inc, 2003. • BRERETON, R. G. Applied Chemometrics for Scientists, New York: John Wiley & Sons, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student se zúčastní praktických chromatografických měření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Princip a teorie chromatografických procesů. Plynová chromatografie – instrumentace, stacionární fáze, detektory, optimalizace separace, reakční plynová chromatografie, derivatizace vzorků, GCxGC analýzy, aplikace. Kapalinová chromatografie – instrumentace, stacionární a mobilní fáze, interakce v kapalinové chromatografii, detektory, optimalizace separace, aplikace. Superkritická fluidní chromatografie – teorie superkritických kapalin, mobilní a stacionární fáze, optimalizace separace, aplikace. Hmotnostní spektrometrie – princip, instrumentace, hmotnostní spektra, aplikace. Plynová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií – metody ionizace, separace iontů (kvadrupólové detektory, iontová past, TOF), optimalizace procesu, aplikace. Metody MS/MS. Kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií – metody ionizace, separace iontů, optimalizace hmotnostního detektoru, aplikace. Metody MS/MS. Praktická část: Vývoj a optimalizace separační metody, validace metody, odhad nejistot měření, vyhodnocení chromatografických záznamů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3909) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3909) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku