9360-0903/03 – Instrumental methods of analysis II (MIA)

Gurantor departmentCNT - Nanotechnology CentreCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 24+0
Part-time Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je rozšíření znalostí v oblasti instrumentálních analytických metod zaměřených na kvalitativní a kvantitativní stanovení chemických látek, zejména v oblasti chromatografických a spektroskopických metod. Získané dovednosti lze následně aplikovat například při charakterizaci a testování účinnosti nově vyvíjených materiálů – sorbentů, katalyzátorů, fotokatalyzátorů, při sledování účinnosti nových technologických procesů a opatření vedoucích ke snížení znečištění životního prostředí.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

The lectures are aimed to increase the level of knowledge in the sphere of instrumental analytical methods of qualitative and quantitative determinations of organic compounds, especially of chromatographic and spectroscopic methods. The students will be able to apply the obtained knowledge for characterization and testing newly developped materials - sorbents, catalysts and photocatalysts, for observation of efficiencies of newly technological processes and methods for decreasing of environmental pollution.

Compulsory literature:

• McMASTER, M. C. GC/MS. Sec. Ed. Hoboken, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2007. • McMASTER, M. C. LC/MS, New York: John Wiley&Sons, 2005. • McMAHON, G. Analytical Instrumentation, New York: John Wiley&Sons, 2007. • SPARKMAN, O.D., Penton, Z.E., KITSON, F.G. Gas Chromatography and Mass Spectrometry, Sed. Ed. Oxford: Elsevier, 2011. • LUNDANES, E., REUBSAET, L., GREIBROKK, T. Chromatography: Basic Principles, Sample Preparations and Related Methods, New York: John Wiley & Sons, 2013. • ŠTULÍK, K., ŠEVČÍK, J., PACÁKOVÁ, V., JELÍNEK, I., COUFAL, P., BOSÁKOVÁ, Z. Analytické separační metody, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005.

Recommended literature:

• McMASTER, M. C. GC/MS. Sec. Ed. Hoboken, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2007. • McMASTER, M. C. LC/MS, New York: John Wiley&Sons, 2005. • McMAHON, G. Analytical Instrumentation, New York: John Wiley&Sons, 2007. • SPARKMAN, O.D., Penton, Z.E., KITSON, F.G. Gas Chromatography and Mass Spectrometry, Sed. Ed. Oxford: Elsevier, 2011. • LUNDANES, E., REUBSAET, L., GREIBROKK, T. Chromatography: Basic Principles, Sample Preparations and Related Methods, New York: John Wiley & Sons, 2013.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Study results will be verified by an oral exam.

E-learning

Other requirements

Student will be participate in chromatographic measurement.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Theory of chromatografic processes. Gas chromatography – instrumentation, stacionary phase, detectors, optimization of separation, sample derivatization vzorků, GCxGC analysis, applications. Liquid chromatography – instrumentation, stacionary and mobile phase, interaction in liquid chromatography, detectors, optimization of separation, applications. Supercritical fluid chromatography – theory of supercritical liquids, mobile and stacionary phasese, optimization of separation, applications. Mass spectromery – theory, instrumentation, mass spectra, applications. Gas chromatography in connection with mass spectrometry – ionization techniques, ion separation (kvadrupol detectors, ion trap, TOF), optimization of processes, applications. Methods of MS/MS. Liquid chromatography in connection with mass spectrometry – ionization techniques, ion separation, optimization of mass detector parameters, applications. Methods of MS/MS. Practical part: Development and optimization of separation method, validation of methods, measurement uncertainety, evaluation of chromatographic patterns.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P3909) Process engineering (3909V003) Process engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2024/2025 (P3909) Process engineering (3909V003) Process engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2023/2024 (P3909) Process engineering (3909V003) Process engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2023/2024 (P3909) Process engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2023/2024 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P3909) Process engineering (3909V003) Process engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2022/2023 (P3909) Process engineering (3909V003) Process engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P3909) Process engineering (3909V003) Process engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P3909) Process engineering (3909V003) Process engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P3909) Process engineering (3909V003) Process engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3909) Process engineering (3909V003) Process engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P3909) Process engineering (3909V003) Process engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3909) Process engineering (3909V003) Process engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2019/2020 Summer