943-0102/01 – Projects in the EU and Overseas for the Support of the Science and the Research (A02)

Gurantor departmentTechnology Transfer CentreCredits2
Subject guarantorIng. Marek Běhálek, Ph.D.Subject version guarantorIng. Marek Běhálek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesUSPIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+0
Part-time Credit 0+0
Distance Credit 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cíl kurzu: Po úspěšném a aktivním absolvování kurzu budete umět: * Orientovat se v různých projektech pro podporu vědy a výzkumu v zemích Evropské unie a v zámoří. budete schopni: * Být schopni nalézt potřebné informace o těchto projektech * Definovat co to jsou Rámcové projekty a k čemu slouží. * Formulovat jak jsou členěny aktivity v aktuálně běžícím 6. Rámcovém projektu. * Jaké nástroje a schémata jsou k dispozici pro řešení projektů. * Posoudit, zda jste schopni čerpat prostředky na podporu vědy a výzkumu prostřednictvím rámcových projektů (zejména aktuálně běžícího 6. RP). * Popsat proces podávání a evaluace projektu 6. RP. * Zhodnotit možnosti a účasti na konkrétních projektech. * V hrubých rysech podat přihlášku k nějakému projektu. * Popsat další programy existující v rámci EU pro podporu vědy a výzkumu. * Posoudit jejich vhodnost pro podporu řešení potencionálního problému. * Popsat kde získat informace o financování vědy a výzkumu v USA. * Popsat základní funkce NSF. * Najít další informace o programech a realizovaných grantech v zámoří. budete znát: * Informace o tom, jak a kde hledat finance na VaV.

Conditions for subject completion

Distance form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Project Project 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B9999) VV (9999R999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (M9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P9999) VV (9999V999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (B9999) VV (9999R999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (M9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P9999) VV (9999V999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T999) Interdisciplinary Pedagogical Studies P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Šumperk Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Uherský Brod Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Třinec Optional study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.