943-0110/01 – Komunikační dovednosti ve virtuálním prostředí (A10)

Garantující katedraCentrum transferu technologií - CTTKredity2
Garant předmětuRNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUSP, EKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU20 RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2
kombinovaná Zápočet 6+6
distanční Zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném a aktivním absolvování předmětu Budete UMĚT: • Orientovat se ve struktuře komunikačních nástrojů ve virtuálním prostředí, včetně vybraných přístupů ve web 2.0, třídit je dle vybraných kritérií, pohlížet na oblast komunikace systematicky. • Vybrat vhodný komunikační nástroj a komunikovat efektivně dle dané potřeby. • Získávat nejnovější, zpravidla ty nejkvalitnější zdroje ve své oblasti prostřednictvím tématických fór a jiných zdrojů a možnost aktivně se do nich zapojovat. Budete SCHOPNI: • Využívat webu jako komunikační platformy, nejen jako místa k prezentaci. • Být platnou součástí virtuální komunity a dle svých potřeb se zapojovat do její práce. • Zvolit vhodný nástroj pro daný typ komunikace, včetně těch nejprogresivnějších, a rozhodnout, jakou cestou si jej opatřit. ZÍSKÁTE: • Sebevědomí v oblasti nových komunikačních technologií, jež vhodně doplní Vaši specializaci a umožní její zdokonalování přístupem do celosvětové komunity Vašeho oboru. • Možnost prezentování sebe sama v odborných kruzích, např. vytvářením svých blogů, resp. reagováním na ostatní. • Možnost vytváření svých wiki a přispívání do celosvětové virtuální encyklopedie. • Operativnost pro práci v týmu.

Vyučovací metody

Anotace

Po úspěšném a aktivním absolvování předmětu Budete UMĚT: • Orientovat se ve struktuře komunikačních nástrojů ve virtuálním prostředí, včetně vybraných přístupů ve web 2.0, třídit je dle vybraných kritérií, pohlížet na oblast komunikace systematicky. • Vybrat vhodný komunikační nástroj a komunikovat efektivně dle dané potřeby. • Získávat nejnovější, zpravidla ty nejkvalitnější zdroje ve své oblasti prostřednictvím tématických fór a jiných zdrojů a možnost aktivně se do nich zapojovat. Budete SCHOPNI: • Využívat webu jako komunikační platformy, nejen jako místa k prezentaci. • Být platnou součástí virtuální komunity a dle svých potřeb se zapojovat do její práce. • Zvolit vhodný nástroj pro daný typ komunikace, včetně těch nejprogresivnějších, a rozhodnout, jakou cestou si jej opatřit. ZÍSKÁTE: • Sebevědomí v oblasti nových komunikačních technologií, jež vhodně doplní Vaši specializaci a umožní její zdokonalování přístupem do celosvětové komunity Vašeho oboru. • Možnost prezentování sebe sama v odborných kruzích, např. vytvářením svých blogů, resp. reagováním na ostatní. • Možnost vytváření svých wiki a přispívání do celosvětové virtuální encyklopedie. • Operativnost pro práci v týmu. Tématické celky, se kterými se seznámíte. - Pojmosloví - Pasivní komunikace - Elektronická pošta - Bezprostřední textová, audio a obrazová komunikace (instant messaging) - Databáze kontaktů - Novinky (News) - Fórum - Wiki - Kniha hostů - Sdílení dokumentů - Systemizace a strukturalizace komunikačních nástrojů, efektivita - Externí podpora komunikace v projektu

Povinná literatura:

DOPORUČENÉ studijní materiály ELearningový kurz studijního předmětu pro podporu studia přístupný přes webové rozhraní v řídícím vzdělávacím systému Moodle (http://moodle.vsb.cz), jež obsahuje zejména - průvodce studiem (metodický návod pro studium) ke studijnímu předmětu (v tištěné i elektronické podobě), - jednotlivé vzdělávací objekty multimediálního charakteru, studijní opory, - komunikační nástroje (diskuse, rozhovory, fóra v řídícím vzdělávacím systému), - zadání (a prostor pro odevzdávání) korespondenčních úkolů přes webové rozhraní a jiné nástroje webového vzdělávání. Aktuální studijní materiály a fóra přístupná na internetu. DALŠÍ doporučená literatura – vyberte si, co Vás láká • Brown, A. & Davis, N. (2004). Introduction. In A. Brown & N. Davis (Eds.), Digital Technology Communities and Education (pp.1-12). London: RoutledgeFarmer. • Collis, B., & Moonen, J. (2001, second printing, 2002). Flexible learning in a digital world: Experiences and expectations. London: Kogan Page. ISBN Hardback: 07494 33728, Softback 07494 3371X.

Doporučená literatura:

Online webové aplikace

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Teams semester thesis: - Web space administrated and created by all team members by basic tools of chosen LMS, or other tools of Web2.0; space to creation, collection and presentation of team work outcomes. - Creation of the objects specialized to content of the professional interest field as a basis to solve the chosen problem. - Presentation of personal environment for self-learning, i.e. Personal Learning Environment. - Mutual evaluation of outcomes including the presentations.

E-learning

Teacher´s environment: - Learning Management System Moodle - WikiMedia Students are active creators on their individual or team web space, mainly on - Learning Management System Moodle, - WikiMedia, but also on many other web spaces created with Web2.0 tools.

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

SPECIFIKA nových metod a forem komunikace KLASIFIKACE komunikačních nástrojů ve virtuálním prostředí z hlediska - využití médií - času - technologií Filosofie SDÍLENÍ informací a znalostí,READ-WRITE technologie (web 2.0) PRAKTICKÉ osvojování si virtuální komunikace PŘÍPADOVÁ STUDIE: TÝMOVÁ semestrální práce - Webový prostor spravovaný všemi členy týmu pomocí základních nástrojů vybraného LCMS - Tvorba obsahově zaměřených objektů z oblasti zájmu jako základu pro řešení vybraného problému - Kolaborativní práce na řešení samostatně vybraného problému z oblastí studijního předmětu - Prezentace výsledků na webu - Osobní prezentace výsledků - Hodnocení výstupů včetně prezentací METODY práce Tvůrčí osvojování si látky prezenční formou s podporou internetu - pod osobním vedením vyučujícího, - prostřednictvím Průvodce studiem, - se soustavným využíváním studijních opor přístupných přes webové rozhraní v LCMS Moodle. Metody práce uplatňované v kurzu se co nejvíce přibližují současnému pojetí vzdělávání se, kde se stírá výlučná role pedagoga a posiluje se význam vzájemného DIALOGU. Studenti mají velký vliv na konečnou podobu kurzu, neboť ta spočívá zejména ve kvalitě dialogu, jež je v kurzu veden všemi jeho účastníky. Důraz je kladen na KOLABORATIVNÍ formy práce s vyústěním v týmové semestrální práci. Online kurz studijního poředmětu je URČEN - tzv. „knowledge workers“, „dělníkům znalostí“, ať jsou jimi vědci, výzkumníci, studenti nebo kdokoliv další, kdo má zájem zapojit se do komunity informační společnosti pod diktátem chaosu webu, - všem, kteří se chtějí seznámit s komunikačními nástroji webu, chtějí se zdokonalit v jejich využívání nebo jen chtějí konfrontovat, jak totéž dělají jiní a inspirovat se pro další zefektivnění své práce.

Podmínky absolvování předmětu

Distanční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Projekt Projekt 50  0 3
        Písemka Písemka 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B9999) VV (9999R999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (M9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P9999) VV (9999V999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B9999) VV (9999R999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P9999) VV (9999V999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T999) Mezioborové studium učitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty K čeština Šumperk volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty K čeština Uherský Brod volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty K čeština Třinec volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.