943-0110/01 – Communication Skills in the Virtual Environment (A10)

Gurantor departmentTechnology Transfer CentreCredits2
Subject guarantorRNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesUSP, EKFIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAU20 RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+2
Part-time Credit 6+6
Distance Credit 6+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This is a general education course designed to introduce students to principles of effective communication with a specific focus on group problem solving. Class meetings involve considerable attention to group dynamics, teamwork, and effective communication within groups. Through in-class activities, peer critiques, and analysis of both process and product, this course is designed to allow students to actively work in groups and engage in self-analysis of their own group processes. This course enables students to work more effectively in groups, develop teams, and make effective group and individual presentations. Public presentations are evaluated for content, organization, and presentation while group work is evaluated for process effectiveness and outcomes.

Teaching methods

Summary

This is a general education course designed to introduce students to principles of effective communication with a specific focus on group problem solving. Class meetings involve considerable attention to group dynamics, teamwork, and effective communication within groups. Through in-class activities, peer critiques, and analysis of both process and product, this course is designed to allow students to actively work in groups and engage in self-analysis of their own group processes. This course enables students to work more effectively in groups, develop teams, and make effective group and individual presentations. Public presentations are evaluated for content, organization, and presentation while group work is evaluated for process effectiveness and outcomes.

Compulsory literature:

DOPORUČENÉ studijní materiály ELearningový kurz studijního předmětu pro podporu studia přístupný přes webové rozhraní v řídícím vzdělávacím systému Moodle (http://moodle.vsb.cz), jež obsahuje zejména - průvodce studiem (metodický návod pro studium) ke studijnímu předmětu (v tištěné i elektronické podobě), - jednotlivé vzdělávací objekty multimediálního charakteru, studijní opory, - komunikační nástroje (diskuse, rozhovory, fóra v řídícím vzdělávacím systému), - zadání (a prostor pro odevzdávání) korespondenčních úkolů přes webové rozhraní a jiné nástroje webového vzdělávání. Aktuální studijní materiály a fóra přístupná na internetu. DALŠÍ doporučená literatura – vyberte si, co Vás láká • Brown, A. & Davis, N. (2004). Introduction. In A. Brown & N. Davis (Eds.), Digital Technology Communities and Education (pp.1-12). London: RoutledgeFarmer. • Collis, B., & Moonen, J. (2001, second printing, 2002). Flexible learning in a digital world: Experiences and expectations. London: Kogan Page. ISBN Hardback: 07494 33728, Softback 07494 3371X.

Recommended literature:

Online webové aplikace

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Teams semester thesis: - Web space administrated and created by all team members by basic tools of chosen LMS, or other tools of Web2.0; space to creation, collection and presentation of team work outcomes. - Creation of the objects specialized to content of the professional interest field as a basis to solve the chosen problem. - Presentation of personal environment for self-learning, i.e. Personal Learning Environment. - Mutual evaluation of outcomes including the presentations.

E-learning

Teacher´s environment: - Learning Management System Moodle - WikiMedia Students are active creators on their individual or team web space, mainly on - Learning Management System Moodle, - WikiMedia, but also on many other web spaces created with Web2.0 tools.

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Specification of the new methods and forms of communication. Systematization. - Classification of communicative tools in the virtual environment by media usage view, taking into account time or classification according to the technologies. Active acquirement. - Philosophy of information and knowledge sharing. - Technology web 2.0. - Practical acquirement of the virtual communication. Blog, Wiki, Web2.0, Calendar online, FaceBook, MySpace, Instant messaging, Del.icio.us, Flickr, Gmail, Audacity, Twitter, Google Docs, Google Search, WordPress, Google Reader, Firefox, WebStart, Documents sharing, Knowledge map, Visitors Book, Personal Learning Environment - Teams semester thesis:

Conditions for subject completion

Distance form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Project Project 50  0 3
        Written exam Written test 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B9999) VV (9999R999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (M9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P9999) VV (9999V999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (B9999) VV (9999R999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (M9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P9999) VV (9999V999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T999) Interdisciplinary Pedagogical Studies P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Šumperk Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Uherský Brod Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Třinec Optional study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.