943-0301/01 – Systém právní ochrany duševního vlastnictví (C01)

Garantující katedraCentrum transferu technologií - CTTKredity2
Garant předmětuJUDr. Milada ŠtefkováGarant verze předmětuJUDr. Milada Štefková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+0
kombinovaná Zápočet 0+0
distanční Zápočet 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky tohoto přemětu je informovat posluchače o základních principech právní úpravy ochrany práv k duševnímu vlastnictví. Student jeho absolvováním získá informace o právní ochraně práv a oprávněných zájmů tvůrců a uživatelů výsledků jejich tvůrčí činnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem výuky je seznámit studenta s konkrétními hmotněprávními nástroji regulace právních vztahů v oblasti práv duševního vlastnictví. - Patent na vynález, zlepšovací návrh, užitný vzor - Průmyslový vzor, topografie polovodičových výrobků, biotechnologický vynález, odrůdy rostlin, plemena zvířat - Evropská patentová přihláška a evropský patent, mezinárodní patentová přihláška – PCT - Ochranné známky, označení původu, zeměpisná označení - Ochranná známka Společenství, mezinárodní zápis ochranné známky - přihlášky předmětů průmyslového vlastnictví a rešerše - Ochrana duševního vlastnictví dle autorského zákona - Vznik duševního vlastnictví v rámci pracovně-právního vztahu, popř. v rámci vztahu studenta a školy a při realizaci projektu VaV z veřejných prostředků - Obchodní firma, obchodní tajemství, nekalá soutěž, know-how, goodwill - Licenční smlouvy, franchising Posluchač bude seznámen i s pravidly řízení při uplatňování práv u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Povinná literatura:

Štefková.M., Systém právní ochrany duševního vlastnictví, distanční studijní opora,s. 55 Kříž.J. a kol., Autorský zákon s komentářem, LINDE Praha 2005, s. 790, ISBN 80-7201-546-X Ondruš.R., Správní řád, Linde Praha 2005 Hendrych.D, Právnický slovník C.H.Beck 2003

Doporučená literatura:

Dobřichovský.T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, LINDE Praha 2004, s. 225, ISBN 80-7201-467-6 Slovákova.Z., Průmyslové vlastnictví, LexisNexis 2006, s. 211, ISBN 80-86920-08-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem výuky je seznámit studenta s konkrétními hmotněprávními nástroji regulace právních vztahů v oblasti práv duševního vlastnictví. - Patent na vynález, zlepšovací návrh, užitný vzor - Průmyslový vzor, topografie polovodičových výrobků, biotechnologický vynález, odrůdy rostlin, plemena zvířat - Evropská patentová přihláška a evropský patent, mezinárodní patentová přihláška – PCT - Ochranné známky, označení původu, zeměpisná označení - Ochranná známka Společenství, mezinárodní zápis ochranné známky - přihlášky předmětů průmyslového vlastnictví a rešerše - Ochrana duševního vlastnictví dle autorského zákona - Vznik duševního vlastnictví v rámci pracovně-právního vztahu, popř. v rámci vztahu studenta a školy a při realizaci projektu VaV z veřejných prostředků - Obchodní firma, obchodní tajemství, nekalá soutěž, know-how, goodwill - Licenční smlouvy, franchising Posluchač bude seznámen i s pravidly řízení při uplatňování práv u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Podmínky absolvování předmětu

Distanční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Projekt Projekt 50  0 3
        Písemka Písemka 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B9999) VV (9999R999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (M9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P9999) VV (9999V999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B9999) VV (9999R999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P9999) VV (9999V999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T999) Mezioborové studium učitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty K čeština Šumperk volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty K čeština Uherský Brod volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty K čeština Třinec volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.