943-0304/01 – Průmyslové vlastnictví - související práva (C04)

Garantující katedraCentrum transferu technologií - CTTKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUSP, HGF, FBI, EKF, FEI, FASTUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+0
kombinovaná Zápočet 0+0
distanční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi předmětu získají doplňující informace v oblasti průmyslového vlastnictví. Budou seznámeni např. s vazbami mezi nekalou soutěží, know-how a obchodním tajemstvím, jednotlivými formami nekalé soutěže a mimo jiné získají obecné informace z oblasti právní ochrany průmyslového vlastnictví.

Vyučovací metody

Přednášky
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět Průmyslové vlastnictví - Související práva je zaměřen na vysvětlení významu práv souvisejících s průmyslovým vlastnictvím včetně obchodního tajemství, know-how, nekalé soutěže a jejich provázaností a využitelností nejen v podnikatelské sféře ČR. Předmět je určen pro širokou škálu cílových skupin posluchačů: manažeři, vedoucí kateder, hlavní řešitelé, studenti, zaměstnanci VaV institucí a také pro ostatní zájemce zvýšit si znalosti a dovednosti z předmětné oblasti.

Povinná literatura:

ČADA, K. Obchodní tajemství a know-how. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví Praha, Praha 1997. 213 stran. ISBN 80-85100-67-3. HAJN, P. Jak jednat v boji s konkurencí. Praha: Linde Praha a.s., Praha 1995. 239 str. ISBN 80-85647-93-1. Platná legislativa (zákon č. 16/2004 Sb., č. 32/2006 Sb., 5/2000 Sb., 63/1991 Sb. a další)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Celý studijní materiál čítá něco málo přes 80 stran textu. Ten je členěn do devíti hlavních kapitol včetně čtyř příloh. Hlavní - nosné studijní kapitoly jsou tyto:   - Nekalá soutěž – o klauzuli zvané generální, - Klamavá reklama – nevinná nadsázka, nebo nepravda v reklamě, - Goodwill a parazitní soutěž, - Obchodní tajemství a jeho ochrana, - Know-how.   Za touto hlavní textovou částí studijní opory následují přílohy, související s některými hlavními kapitolami:   - Příloha č. 1 – Konkrétní metody ohodnocování know-how a obchodní tajemství, - Příloha č. 2 – Smlouva o know-how, - Příloha č. 3 – Smlouva o vytvoření nehmotného díla, - Příloha č. 4 – Smlouva o vytvoření autorského díla a jeho užití.

Podmínky absolvování předmětu

Distanční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Projekt Projekt 50  0 3
        Písemka Písemka 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B9999) VV (9999R999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (M9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P9999) VV (9999V999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B9999) VV (9999R999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P9999) VV (9999V999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T999) Mezioborové studium učitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty K čeština Šumperk volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty K čeština Uherský Brod volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty K čeština Třinec volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.