943-0305/01 – Neprůmyslové vlastnictví - Autorská práva (C05)

Garantující katedraCentrum transferu technologií - CTTKredity2
Garant předmětuIng. Ladislav Karník, CSc.Garant verze předmětuIng. Ladislav Karník, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+0
kombinovaná Zápočet 0+0
distanční Zápočet 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost problematiky základních pojmů Autorského práva, umět je prakticky aplikovat.

Vyučovací metody

Anotace

Seznámení posluchačů s vybranými oblastni Autorského práva: - Vymezení a charakteristika základních pojmů - Forma a užití autorského díla - Majetková práva - Licence - Počítačové programy - Databáze - Praktické poznatky a příklady - Kolektivní správa - Kolektivní smlouva - Firemní ustanovení, změny

Povinná literatura:

[1] KŘÍŽ, J. – HALCOVÁ, I. – KORDA, J. – KŘESŤANOVÁ, V.: AUTORSKÝ ZÁKON KOMENTÁŘ a předpisy související. Linde Praha a.s. – Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka. Praha, 2005, 792 s., ISBN 80-7201-546-X. [2] CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, H. – HOLÝ, P.: Autorský zákon Komentář 2. vydání. C. H. Beck v Praze. Praha, 2001, 515 s., ISBN 80-7179-840-1. [3] LEŠČINSKÝ, J.: Právní ochrana databází. C. H. Beck, Praha, 2003, 173 s., ISBN 80-7179-833-9. [4] DOBŘICHOVSKÝ, T.: MODERNÍ TRENDY PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ. Linde Praha a.s. – Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka. Praha, 2004, 225 s., ISBN 80-7201-467-6. [5] RENDULOVÁ, E. – LEKS, J.: AUTORSKÉ A PRŮMYSLOVÉ PRÁVO. Computer Press. Brno, 2004, 186 s., ISBN 80-251-0045-6. [6] Směrnice VŠB – TU Ostrava se zaměřením na autorská práva. [7] http://www.cpufilm.cz/stories.html

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vymezení a charakteristika základních pojmů zákona 121/2000 Sb. Autorské právo a osobnostní práva Majetková práva Omezení práva autorského a jeho ochrana Licence Zvláštní ustanovení o některých dílech Počítačové programy závěrečný test Databáze Kolektivní správa práv Kolektivní a hromadné smlouvy Firemní ustanovení, změny Praktické poznatky a příklady

Podmínky absolvování předmětu

Distanční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Projekt Projekt 50  0 3
        Písemka Písemka 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B9999) VV (9999R999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (M9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P9999) VV (9999V999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B9999) VV (9999R999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P9999) VV (9999V999) Výběrové předměty z oblasti VV D čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T999) Mezioborové studium učitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty K čeština Šumperk volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty K čeština Uherský Brod volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty K čeština Třinec volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.