943-0305/01 – No-industrial Property – Copyright (C05)

Gurantor departmentTechnology Transfer CentreCredits2
Subject guarantorIng. Ladislav Karník, CSc.Subject version guarantorIng. Ladislav Karník, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesUSPIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+0
Part-time Credit 0+0
Distance Credit 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge problems basic conceptions of the Author's law, be able to virtually apply

Teaching methods

Summary

Seznámení posluchačů s vybranými oblastni Autorského práva: - Vymezení a charakteristika základních pojmů - Forma a užití autorského díla - Majetková práva - Licence - Počítačové programy - Databáze - Praktické poznatky a příklady - Kolektivní správa - Kolektivní smlouva - Firemní ustanovení, změny

Compulsory literature:

[1] KŘÍŽ, J. – HALCOVÁ, I. – KORDA, J. – KŘESŤANOVÁ, V.: AUTORSKÝ ZÁKON KOMENTÁŘ a předpisy související. Linde Praha a.s. – Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka. Praha, 2005, 792 s., ISBN 80-7201-546-X. [2] CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, H. – HOLÝ, P.: Autorský zákon Komentář 2. vydání. C. H. Beck v Praze. Praha, 2001, 515 s., ISBN 80-7179-840-1. [3] LEŠČINSKÝ, J.: Právní ochrana databází. C. H. Beck, Praha, 2003, 173 s., ISBN 80-7179-833-9. [4] DOBŘICHOVSKÝ, T.: MODERNÍ TRENDY PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ. Linde Praha a.s. – Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka. Praha, 2004, 225 s., ISBN 80-7201-467-6. [5] RENDULOVÁ, E. – LEKS, J.: AUTORSKÉ A PRŮMYSLOVÉ PRÁVO. Computer Press. Brno, 2004, 186 s., ISBN 80-251-0045-6. [6] Směrnice VŠB – TU Ostrava se zaměřením na autorská práva. [7] http://www.cpufilm.cz/stories.html

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Delimitation and characteristic basic conceptions law 121/2000 Sb. Author's law and personality law Rights in property Limiting law of Author's and his protection Licence Special provision about some part Computer programs final test Database Collective repair law Collective and collective contract Company provision, changes Practical piece of knowledge and examples

Conditions for subject completion

Distance form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Project Project 50  0 3
        Written exam Written test 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B9999) VV (9999R999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (M9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P9999) VV (9999V999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (B9999) VV (9999R999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (M9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P9999) VV (9999V999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T999) Interdisciplinary Pedagogical Studies P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Šumperk Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Uherský Brod Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Třinec Optional study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.