943-0308/01 – Quality Evaluation of the Research and Science Results (C08)

Gurantor departmentTechnology Transfer CentreCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesUSPIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+0
Part-time Credit 0+0
Distance Credit 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je: - seznámit se s metodikou hodnocení výsledků VaV, - aplikovat metodiku hodnocneí VaV na své univerzitě-fakultě-pracovišti, - analyzovat výsledky hodnocení VaV a doporučit možnosti ke zlepšení.

Teaching methods

Summary

1. Analýzy stavu výzkumu a vývoje v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2005 •Základní ukazatele VaV •Analýza podpory VaV z veřejných prostředků •Bibliometrická analýza výsledků VaV 2. Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v ČR •Metodika hodnocení VaV provedené v roce 2004 •Změny v metodice hodnocení VaV provedené v roce 2005 •Metodika hodnocení VaV v roce 2006 3.Hodnocení efektivnosti institucí MSK ve výzkumu a vývoji letech 1999-2003 a 2000 – 2004 4. Hodnocení výsledků vědeckovýzkumné a vývojové tvůrčí činnosti jednotlivců případně pracovišť institucí a organizací v MSK 5. SWOT analýza hodnocení výzkumu a vývoje institucí v MSK - závěrečná doporučení k implementaci metodiky hodnocení kvality výsledků VaV v MSK • Analýza vnitřního prostředí - specifikace silných a slabých stránek • Analýza vnějšího prostředí se zaměřením na potenciální příležitosti a ohrožení na trhu VaV činnosti • Závěrečná doporučení k implementaci metodiky hodnocení kvality výsledků VaV v MSK

Compulsory literature:

• Distanční opory • Průvodce studiem • http://www.vyzkum.cz/ • www.vlada/vlada/cinnostvlady_usnesení.htm • www.slu.cz • www.osu.cz • www.vsb.cz

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Analýzy stavu výzkumu a vývoje v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2005 • Základní ukazatele VaV • Analýza podpory VaV z veřejných prostředků • Bibliometrická analýza výsledků VaV 2. Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v ČR • Metodika hodnocení VaV provedené v roce 2004 • Změny v metodice hodnocení VaV provedené v roce 2005 • Návrh metodiky hodnocení VaV v roce 2006 3. Hodnocení efektivnosti institucí MSK ve výzkumu a vývoji letech 1999- 2003 a 2000 – 2004 • Hodnocení kvality výsledků výzkumu a vývoje na Ostravské univerzitě a jejich fakultách • Hodnocení kvality výsledků výzkumu a vývoje na Slezské univerzitě a jejich fakultách • Hodnocení kvality výsledků výzkumu a vývoje na VŠB-Technické univerzitě a jejich fakultách 4. Hodnocení výsledků vědeckovýzkumné a vývojové tvůrčí činnosti jednotlivců případně pracovišť institucí a organizací v MSK • Zmapování možností hodnocení výsledků VaV jednotlivých pracovníků a pracovišť na sledovaných fakultách v MSK 5. SWOT analýza hodnocení výzkumu a vývoje institucí v MSK - závěrečná doporučení k implementaci metodiky hodnocení kvality výsledků VaV v MSK • Analýza vnitřního prostředí - specifikace silných a slabých stránek • Analýza vnějšího prostředí se zaměřením na potenciální příležitosti a ohrožení na trhu VaV činnosti • Závěrečná doporučení k implementaci metodiky hodnocení kvality výsledků VaV v MSK

Conditions for subject completion

Distance form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Project Project 50  0 3
        Written exam Written test 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B9999) VV (9999R999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (M9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P9999) VV (9999V999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (B9999) VV (9999R999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (M9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N9999) VV (9999T999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P9999) VV (9999V999) Výběrové předměty z oblasti VV D Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T999) Interdisciplinary Pedagogical Studies P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Šumperk Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Uherský Brod Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Třinec Optional study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.