9600-0013/01 – Kvantová chemie (KVCH)

Garantující katedraIT4InnovationsKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. René Kalus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL0063 prof. RNDr. René Kalus, Ph.D.
VIT0060 Mgr. Aleš Vítek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student schopen: - aktivně používat pojmy z oblasti kvantové chemie, - provádět základní výpočty pomocí vybraných kvantověchemických programů, - rozšířit si získané znalosti oboru samostatným studiem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu se studenti seznámí se základy kvantové chemie a s jejím využití při modelování intra- i intermolekulových interakcí. Získají i základní praktické zkušenosti s používáním dostupných kvantověchemických programů.

Povinná literatura:

1. Skála, L. Kvantová teorie molekul, Karolinum, Praha 1995, ISBN 80-7184-007-6. 2. Pilar, F. L., Elementary Quantum Chemistry, McGraw-Hill, New York 1990, ISBN 978-007-050-093-8

Doporučená literatura:

1. Formánek, J. Úvod do kvantové teorie I a II, Academia, Praha 2004, ISBN 978-802-001-176-3. 2. Fong, P. Elementary Quantum Mechanics, World Scientific, Singapore 2005, ISBN: 978-981-256-292-0 3. Fišer, J. Úvod do molekulové symetrie, SNTL, Praha 1980, 4. Foresman, J.B., Frisch, A. Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods, Gaussian Inc., Pittsburgh 1993, ISBN 0-9636769-3-8, 5. online manuály k vybraným kvantověchemickým balíkům.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování projektu a jeho prezentace, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti kvantové teorie na bakalářském stupni studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Souhrn základů kvantové teorie, vlnové funkce, operátory, Schrödingerova rovnice 2. Moment hybnosti, spin 3. Atom vodíku 4. Vícečásticové systémy 5. Přibližné metody kvantové teorie - variační metoda 6. Přibližné metody kvantové teorie - poruchová metoda 7. Atom helia 8. Bornova-Oppenheimerova aproximace, nadplocha potenciální energie 9. Hartreeho-Fockova metoda 10. Molekula vodíku 11. Metody VB a LCAO, báze atomových orbitalů 12. Roothaanovy rovnice 13. Korelační energie 14. Metoda funkcionálu hustoty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: Vypracování projektu a jeho prezentace, ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0719A270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku