9600-0015/01 – Výpočetní metody a nástroje pro dopravní systémy (VMaNpDS)

Gurantor departmentIT4InnovationsCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesUSP, FSIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem je seznámit studenty s algoritmy z oblasti modelování, simulace složitých systémů a z nich vyplývající analýza rozsáhlých kolekcí experimentálních dat. Bude představena metodologie modelování systémů, definovány základní třídy úloh z oblasti jejich spojité, diskrétní či kombinované simulace. Plánování a následné provádění simulačních experimentů vede k vytváření rozsáhlých kolekcí dat, které je nutno následně analyzovat prostřednictvím metod postavených na neuronových sítích, vyhledávání nejbližšího souseda ve vysoce dimenzionálních datech, zpracování proudových dat, algoritmů strojového učení jakými jsou perceptronové sítě a SVM atd. V rámci kurzu bude kladen důraz na použití metod optimalizovaných pro HPC servery.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

V rámci předmětu budou představeny nástroje, metody a algoritmy používané v různých oblastech dotýkajících se dopravy a dopravních systémů. Tyto nástroje, metody a algoritmy budou pokrývat široké spektrum od algoritmů a metod používaných pro řešení samotné dopravy jako jsou řešení Vehicle Routing Problem nebo Logistika, přes metody pro posuzování bezpečnosti a únosnosti dopravních staveb a konstrukcí, až po metody používané pro řešení aerodynamiky vozidel. Bude objasněna role simulačních metod v procesu návrhu výrobku.

Compulsory literature:

Kreuzer, W., System simulation, programming styles and languages, Addison Wesley, 1986. Leskovec, J., Rajaraman, A., Ullman, J., Mining of Massive Datasets, Cambridge University Press, 2014, ISBN 978-1107077232 . Cook R. D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. Concepts and applications of finite element analysis, 4th edition. J. Wiley & Sons, Inc. NY, 2002, p. 719, ISBN 0-471-35605-0. Zhi-Hua Zhong, Finite Element Procedures for Contact-Impact Problems. Oxford University Press, 1993, p. 371, ISBN 0-19 856383-3. Reddy, J.N., An Introduction Nonlinear Finite Element Analysis, Oxford University Press, 2004, p. 463, ISBN 0-19-852529-X. Wriggers, P., Nichtlineare Finite-Element Metoden, Springer, 2005, p. 495, ISBN 3-540-67747. Bhatti,M.A., Advanced Topics in Finite Element Analysis of Structures: with Mathematica and Matlab Computations, Wiley, 2006, p.590, ISBN-13 978-0-471- 64807-9. Kozuková, M., Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava: VŠB-TU, 2008, 115 s., ISBN 978-80-248-1913-6, (Elektronická publikace na CD ROM). Dostupné z internetu: http://www.338.vsb.cz/seznam.htm. Bojko, M., Návody do cvičení „Modelování proudění“ – Fluent. Ostrava. VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1909-9. Dostupnost: < http://www.338.vsb.cz.

Recommended literature:

van der Aalst, W., van Hee, K., Worklflow Management, Models, Methods, and Systems. MIT Press, 2002. Guojun Gan, Chaoqun Ma, Jianhong Wu, Data Clustering: Theory, Algorithms, and Applications, SIAM, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007, ISBN 978-0898716238. Examples for ANSYS solutions: http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/ .

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Vypracování semestrálního projektu.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

V rámci předmětu budou představeny nástroje, metody a algoritmy používané v různých oblastech dotýkajících se dopravy a dopravních systémů. Tyto nástroje, metody a algoritmy budou pokrývat široké spektrum od algoritmů a metod používaných pro řešení samotné dopravy jako jsou řešení Vehicle Routing Problem nebo Logistika, přes metody pro posuzování bezpečnosti a únosnosti dopravních staveb a konstrukcí, až po metody používané pro řešení aerodynamiky vozidel. Bude objasněna role simulačních metod v procesu návrhu výrobku.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P1041D040006) Transport Systems P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P1041D040006) Transport Systems K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P1041D040006) Transport Systems K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P1041D040006) Transport Systems P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P1041D040006) Transport Systems K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P1041D040006) Transport Systems P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P1041D040006) Transport Systems P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P1041D040006) Transport Systems K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P1041D040006) Transport Systems P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P1041D040006) Transport Systems K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.